Name: Humberto Plutario de Jesus. Age: unknown. Sex: male. Reporting date: 6/20/13. Surface management: Sonoran Desert. Cause of death: environmental heat exposure. Body condition: undetermined. Latitude: 32.769583. Longitude: -112.500483. State: Arizona.

Dit is een van de 3200 handgeschreven kaartjes uit de pop-uptentoonstelling Hostile Terrain 94 in de Oranjekerk in Amsterdam. De kaartjes hangen op een muurkaart die de grens tussen de VS en Mexico verbeeldt, soms in een kluwen boven op elkaar, enkele kaartjes iets verderop. Elk kaartje – ‘teenkaartjes’ zoals die in het mortuarium aan een teen worden gehangen – staat voor een migrant die is gestorven tussen 1994 en 2019 terwijl hij of zij in de Sonorawoestijn de grens overging. Een oranje kaartje is een ongeïdentificeerde dode, een beige een geïdentificeerde, zoals Humberto Plutario de Jesus.

Vier jaar geleden beloofde president Trump een muur te bouwen langs de gehele zuidgrens van de VS. Het plan was feitelijk een bewijs van het mislukken van het grensbeleid dat dateert uit 1994. Toen voerde de Border Patrol, onder president Bill Clinton, ‘prevention through deterrence’ in, ‘preventie door afschrikking’. Door hoge hekken te plaatsen rondom stedelijke gebieden, waar tot dan toe de meeste mensen illegaal de grens overgingen, zouden migranten vanzelf worden ontmoedigd, zo was de verwachting. De route naar de VS liep nu immers gedwongen door natuurlijk ‘vijandig terrein’, zoals de meedogenloze Sonorawoestijn. Desondanks hebben sindsdien zo’n zes miljoen mensen de woestijn doorkruist, steeds vaker met hulp van mensensmokkelaars. Zeker 3200 mensen zijn daarbij omgekomen, de meesten door verdroging en oververhitting. Dit aantal is slechts een fractie van het werkelijke aantal doden; lichamen vergaan snel in de woestijn.

Hostile Terrain 94 is onderdeel van een internationaal kunstproject dat in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen het bewustzijn wil vergroten over de gevolgen van dit dodelijke grensbeleid. Op zo’n honderd locaties wereldwijd hangt dezelfde muurkaart van de grens tussen de VS en Mexico, met 3200 handgeschreven teenkaartjes met informatie over de gevonden mensen, opgeprikt op exact de plek waar hun overblijfselen zijn gevonden.

Het aantal in 2020 getelde doden en vermisten aan de grens tussen de VS enMexico is, volgens het Missing Migrants Project (IOM), sinds deze week: 278

Hostile Terrain 94 in de Oranjekerk in Amsterdam is nog te zien tot 20 januari, oranjekerkamsterdam.nl en undocumentedmigrationproject.org/hostileterrain94.