Voor de rest van mijn leven ben ik meer dan alleen literair gevormd door een serie die als volgt werd aangekondigd: ‘Iedereen kan zich deze kostbare werken veroorloven door de bijzondere manier waarop ze verschijnen. In 100 week-afleveringen van 32 pagina’s elk. De prijs per aflevering is ƒ 1,25 (bij abonnement) of ƒ 1,50 (losgekocht). Voor mensen van gisteren, die het alleen weten van horen zeggen. Stuur de bon in: “Ik wil graag kennismaken met de oorlog”.’

Het abonnement kreeg ik in ruil voor mijn album met sportplaatjes van Blue Band – een gezinsdrama. Motto: ‘Het enige verhaal dat telt is dat waarvoor je betaalt’.

Oorlogsbelevenissen in het Nederlands taalgebied: 1. De geheimzinnige Maginot-lijn 2. Hoe Hamburg stierf 3. Pantsers, helden en demonen 4. De brug van Remagen 5. Helden met groene baretten 6. De beulen van Warschau 7. Luisterpost Athene 8. Zij die zonder valscherm vlogen 9. De Stuka’s vallen aan 10. De vlammen boven Jessina 11. Hoe Skorzeny Mussolini bevrijdde 12. Jagers tegen Rode Valken 13. Operatie ‘Droomwals’ 14. Recht door de vuuroven 15. De vijand vliegt mee 16. De zee was rood te Dieppe 17. De slag om Orel 18. De wolven van de oceaan 19. Invasie in de Seine-baai 20. Partizanen sterven eenzaam 21. Het bombardement van Poltawa 22. De opstand der levende doden 23. Deserteurs keren nooit terug 24. De eerste atoombom 25. Achter de vijandelijke linie 26. Stalingrad brandt 27. Jachtvlieger 28. Opmars naar Armawir 29. De vermiste Mess.109 30. De verdwaalde patrouille.

Frontbelevenissen door mannen verteld die erbij waren en waarvan verschillende hun verhaal met de dood moesten bekopen. De namen zijn een waarborg voor het niveau en de historische juistheid van de gehele inhoud: 31. Wij, het kaf van Stalingrad 32. De Atlantische muur begeeft 33. Matahyan, kamp van verschrikking 34. Von Rundstedt trad op en af 35. Het grote verraad van Pearl Harbour 36. Erwin Rommel triomf en dood 37. Het gefolterde Monte Cassino 38. Luchtslag om Londen 39. De grote tragedie van Arnhem 40. Storm over Narvik 41. Strijd om Corregidor 42. Hoe Nagasaki stierf 43. Een U-boot vaart naar Scapa Flow 44. Walcheren, het gemartelde eiland 45. Vliegende bommen voor Antwerpen 46. Van Londen naar Dachau 47. Mers-el-Kebir 48. Toen Kreta daverde 49. Tokio in vuur en vlam 50. De reuzebunkers van Cherbourg 51. De doodsstrijd van de Bismarck 52. De partizanen van Njogorsk 53. Moskou, de heilige stede 54. Het drama van de Graaf van Spee 55. De vechtende vrouwen van de Wolga 56. Bommen op Malta 57. En Japan zond zijn beulen uit 58. 50.000 kilometer van Monty 59. Auschwitz, bijhuis van Satan 60. Hitler op de drempel van de dood.

Wordt vervolgd.