Teken in op de oorlog

Voor de rest van mijn leven ben ik meer dan alleen literair gevormd door een serie die als volgt werd aangekondigd: ‘Iedereen kan zich deze kostbare werken veroorloven door de bijzondere manier waarop ze verschijnen. In 100 week-afleveringen van 32 pagina’s elk. De prijs per aflevering is ƒ 1,25 (bij abonnement) of ƒ 1,50 (losgekocht). Voor mensen van gisteren, die het alleen weten van horen zeggen. Stuur de bon in: “Ik wil graag kennismaken met de oorlog”.’

Het abonnement kreeg ik in ruil voor mijn album met sportplaatjes van Blue Band – een gezinsdrama. Motto: ‘Het enige verhaal dat telt is dat waarvoor je betaalt’.

Oorlogsbelevenissen in het Nederlands taalgebied: 1. De geheimzinnige Maginot-lijn 2_. Hoe Hamburg stierf_ 3_. Pantsers, helden en demonen_ 4_. De brug van Remagen_ 5_. Helden met groene baretten_ 6_. De beulen van Warschau_ 7_. Luisterpost Athene_ 8_. Zij die zonder valscherm vlogen_ 9_. De Stuka’s vallen aan_ 10_. De vlammen boven Jessina_ 11_. Hoe Skorzeny Mussolini bevrijdde_ 12_. Jagers tegen Rode Valken_ 13_. Operatie ‘Droomwals’_ 14_. Recht door de vuuroven_ 15_. De vijand vliegt mee_ 16_. De zee was rood te Dieppe_ 17_. De slag om Orel_ 18_. De wolven van de oceaan_ 19_. Invasie in de Seine-baai_ 20_. Partizanen sterven eenzaam_ 21_. Het bombardement van Poltawa_ 22_. De opstand der levende doden_ 23_. Deserteurs keren nooit terug_ 24_. De eerste atoombom_ 25_. Achter de vijandelijke linie_ 26_. Stalingrad brandt_ 27_. Jachtvlieger_ 28_. Opmars naar Armawir_ 29_. De vermiste Mess.109_ 30_. De verdwaalde patrouille._

Frontbelevenissen door mannen verteld die erbij waren en waarvan verschillende hun verhaal met de dood moesten bekopen. De namen zijn een waarborg voor het niveau en de historische juistheid van de gehele inhoud: 31. Wij, het kaf van Stalingrad 32_. De Atlantische muur begeeft_ 33_. Matahyan, kamp van verschrikking_ 34. Von Rundstedt trad op en af 35_. Het grote verraad van Pearl Harbour_ 36_. Erwin Rommel triomf en dood_ 37_. Het gefolterde Monte Cassino_ 38_. Luchtslag om Londen_ 39_. De grote tragedie van Arnhem_ 40_. Storm over Narvik_ 41_. Strijd om Corregidor_ 42_. Hoe Nagasaki stierf_ 43_. Een U-boot vaart naar Scapa Flow_ 44_. Walcheren, het gemartelde eiland_ 45_. Vliegende bommen voor Antwerpen_ 46_. Van Londen naar Dachau_ 47_. Mers-el-Kebir_ 48_. Toen Kreta daverde_ 49_. Tokio in vuur en vlam_ 50_. De reuzebunkers van Cherbourg_ 51_. De doodsstrijd van de Bismarck_ 52_. De partizanen van Njogorsk_ 53_. Moskou, de heilige stede_ 54_. Het drama van de Graaf van Spee_ 55. De vechtende vrouwen van de Wolga 56_. Bommen op Malta_ 57_. En Japan zond zijn beulen uit_ 58_. 50.000 kilometer van Monty_ 59_. Auschwitz, bijhuis van Satan_ 60_. Hitler op de drempel van de dood._

Wordt vervolgd.