De ingreep is nu het onderwerp van een heftige polemiek tussen de NOS en Teleac. De NOS, die de uitzending vanuit de synagoge verzorgde, stelt dat de regisseur Teleac tijdig op de hoogte had gesteld van het uitlopen. Maar de verantwoordelijke programmadirecteur van Teleac, die de knoop moest doorhakken, was volgens de NOS onbereikbaar. Teleac ontkent dat: de verantwoordelijke directeur zat al die tijd gewoon op zijn plek. De educatieve omroep heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de vele boze bellers en de organisatie van de herdenkingsdienst, en is bezig aan een ‘intern onderzoek’ naar het incident.
Allemaal afleidingsmanoeuvres, zo oordeelt H. B. Drexhage, ex-tv-regisseur en gewezen topman van de NCRV. Drexhage, die tegenwoordig aan het hoofd staat van een software-bureau, is er zeer op gebeten dat tv-makers zich houden aan hun verantwoordelijkheid. Zo voerde hij, puur op grond van het recht op vrije meningsuiting, actie tegen de NOS- cameramensen die ervoor zorgden dat Janmaats uitzendingen in het kader van de zendtijd voor politieke partijen technisch werden gesaboteerd. Drexhage beroept zich op grote kennis van de protocollen die gelden voor tv-regisseurs van de publieke omroepen en stelt dat het afbreken van de uitzending alleen maar op grond van kwade wil kon geschieden: ‘De draaiboeken bij dit soort uitzendingen zijn zeer precies geformuleerd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De verantwoordelijke regisseurs genieten bijna goddelijke macht. Die uitzending kon alleen maar zo ruw worden onderbroken omdat iemand in die technische staf het niet belangrijk genoeg vond, of erger. Als u zich bedenkt dat de overlevende joden die na de bevrijding in Nederland terugkeerden vaak te horen kregen dat het jammer was dat ze de kampen hadden overleefd, en dat ze hun spullen ook al niet terugkregen, dan kunt u zich wel indenken wat voor klap deze actie geweest moet zijn. Het is een grove daad, die bewust werd begaan, dat staat voor mij als een paal boven water.’
Teleac en de NOS blijven hameren op de gebrekkige communicatie en beloofden hun protocollen voor deze aangelegenheden aan te scherpen. Volgens Drexhage is dat een smoesje: ‘Die protocollen zijn al streng genoeg. Daar is alles al in geregeld. Het is toch nooit een probleeem als een of andere sportwedstrijd uitloopt? Dan schuiven toch altijd de volgende programma’s even door? Zeker voor het verslaan van godsdienstoefeningen gelden de strengste regels die je je maar kan voorstellen. Alleen als de koningin wordt vermoord, staat het draaiboek toe dat er in de lopende uitzending wordt ingebroken. Nee, hier is boze opzet in het spel.’
Teleac voert nog ter verontschuldiging aan dat eerdere uitzendingen van de cursus in kwestie ook al waren uitgesteld. ‘We wilden de kijkers niet nog eens vooor het hoofd stoten.’ Schrijnend genoeg gaat het programma Knoop in je zakdoek, waarvoor de herdenking van de holocaust moest wijken, over geheugentraining.