Men werkte toen aan een transatlantische telefoonverbinding, wat een grotere uitdaging was dan men verwachtte:

‘Kort na de uitvinding van de telefoon heeft men dan ook stellig verwacht dat een mondeling onderhoud tusschen Europa en Amerika allergemakkelijkst zou zijn, evenzoo als we ’t tegenwoordig heel natuurlijk vinden dat wij op een afstand, die niet te beschreeuwen is, nog een kalm gesprek kunnen voeren (…)’.

Dat bleek echter zo'n vaart niet te lopen. Het eerste probleem waar men (al snel) tegenaan liep bij het bouwen van een telefoondraad van aanzienlijke lengte was de interne weerstand van de telefoondraad. Hoe langer de draad, hoe groter het risico dat het signaal uitdooft, of zoals P. van Olst het in de wetenschappelijke varia uitlegde:

‘(…) de koperdraad (telefoondraad), die met gummi bekleed is om verlies van electriciteit te voorkomen, en die in zeewater of in den grond zit, is maar niet dadelijk bereid om allerlei stroomen en stroompjes ongehinderd door te laten, maar zij gebruikt eerst allen stroom om zichzelf te laden, m.a.w. er komt aan het andere draadeinde NIETS uit te voorschijn, voordat de heele kabel zich volgegeten heeft aan electriciteit (…)’.

Probleem twee was het feit dat hoge tonen sneller bij de ontvanger aankwamen dan lage tonen. Om al deze problemen het hoofd te bieden en een ‘onderzeeschen kabel’ naar Amerika aan te kunnen leggen, werd de kabel voorzien van klossen koperdraad. Dat zorgt ervoor dat de draad alleen maar langer wordt, ‘maar de tegenwerking, die zoo'n draadklos aan den stroom biedt is in ons geval juist nuttig om dat de stroom, die dadelijk hinderlijk gretig door den draad opgezogen wordt als lading, wat tegengehouden wordt door de werking der draadklos’. En zo, dames en heren, maakte P. van Olst van de leek een ingewijde, kwam Amerika telefonisch naast de deur te liggen, en zette men in 1911 de eerste stappen in de bouw van het grootste netwerk ter wereld, waar we nu niet meer zonder kunnen.