Tot het kleine vuil van de laatste weken behoort het nieuwe decor van Buitenhof. Het publiek zit samengepakt op een tribune, alsof ze verdachten in een massaproces van een heilstaat zijn en de vonnissen vanwege heulen met de imperialistische vijand, variërend van dertig jaar tot galg, al vaststaan. De muren die opdoemen achter de presentator zijn bijpassend in staatsrobuustheid en suggereren dat de bijeenkomst plaatsvindt in een splinternieuw, doch in archaïsche stijl opgetrokken, geheimedienstgebouw. Naast het hoofd van een debatgast sloegen recentelijk oceaangolven op een rotskust, waardoor Midden-Europa als vermoedelijke locatie verviel en we een gokje waagden richting Latijns-Amerika. Tot zo ver alles consistent. Maar als de camera door de gevangenisachtige vensters kijkt, doemen daar niet kazerne, executieplaats, steppe of bergkam op maar tram, taxi of zelfs fiets. Lullige afknapper.

Dat er daar iemand door de recente veranderingen in de vaderlandse politiek hevig in de war is geraakt, zoveel is zeker. Dankzij Zembla bleek recent de impact van Buitenhof: Kok was diep geraakt door een gesproken column van Plasterk waarin die Koks gedachten «las» en voorspelde dat hij zou aftreden. Waarna hij dat ook deed, al had hij het ook zonder voorspelling gedaan. Ik wil het graag geloven, want het is een mooi verhaal. Tot het grote vuil behoort uiter aard de manier waarop «De drie van Nova» zijn afgeserveerd, van wie Trip op de televisie en Driehuis op de radio systematisch aantonen hoe onterecht dat is. Het charisma van hun vervangers ligt onder meetbare waarden, maar dat kunnen zij niet helpen.

Ook dubieus is de voorkeur die Barend & Van Dorp tonen voor gasten die lekker scoren maar van wie je je afvraagt waaraan ze die aandacht verdienen. Als je alle halve zolen van het niveau-Winnie de Jong uitnodigt, kun je jaar in, jaar uit 24 uur in de ether. Trouwens, de armoedige manier waarop daar de Akoprijs werd uitgereikt, met Boudewijn Büch in een glansrol van totale nietszeggendheid en het verzoek aan de prijswinnaar om het weer van die dag te beschrijven (dat kan hij zo mooi) — het was beschamend.

Eindigen we met een tip. Er komt een tweedelig vervolg op Haagse klasse, die prachtige reeks over een basisschool van TVDits. Wat werd er van Jo-Anne, Mohammed en de kinderen Yilmaz? Helaas alleen in de Randstad te zien. TV West en TV Rijnmond op 21 en 28 november, AT5 en TV Noord-Holland op 24 november en 1 december.