Wilde ik het over The Education of Max Bickford hebben, serie over een geschiedenisdocent aan een Amerikaans meisjescollege — of beter: serie over de ethische, morele en politieke dilemma’s waar onderwijsinstelling, stad, land en indivi duele burgers óf zelf mee te maken krijgen óf zich een oordeel over (horen te) vormen — is die afgelopen. En het was nog wel zo bijzonder dat bij RTL4 op hoog niveau in aantrekkelijke en toegankelijke dramavorm wekelijks aan de orde kwam waar Marcel van Dam over praat in De achterkant van het gelijk, Cees Grimbergen in Rondom 10 en Inge Diepman in B&W. (Wat bleef er overigens armzalig weinig over van argumentatie en bravoure van Paul Cliteur toen hij bij Inge oog in oog zat met Job Cohen; wat gênant dat hij desondanks zichtbaar aan de verkoop van zijn boek bleef denken en dat hij Cohens spottende opmerking — «als ik uw boek lees, leest u dan onze nota’s» — enthousiast beantwoordde met de aankondiging dat hij met plezier een exemplaar voor de burgemeester zou signeren: doodsangst in de ogen maar toch ijdele zotheid in persoon.) Max Bickford dus, met een voortreffelijke Richard Dreyfuss in de titelrol. Ken je een oud-studente die met een reddende gift voor je noodlijdende school komt een eredoctoraat toe als je ontdekt dat ze werkte voor de minister die joodse vluchtelingen de toegang tot de VS weigerde; mag je als zwarte docent doen of je erbij was toen Martin Luther King en aanhang door racisten werden bedreigd, omdat dat de studenten ademloos doet luisteren naar de Goede Zaak; mag een winkelcentrum gebouwd worden op een historische plek als daardoor de werkloosheid en desintegratie van het stadje afgeremd wordt? Zo neergeschreven lijkt het bar zwart-wit, maar de intelligente schrijvers zorgden voor legio grijstinten. In Max Bickford zag ik de eerste verwerking in dramavorm van 11-9 en prompt ging het om vooroordelen tegen en discriminatie van Amerikaanse moslims en Arabieren, want de makers waren verademend politiek correct. Net als die van The Guardian trouwens, over een snelle jonge advocaat die vanwege cokegebruik een taakstraf bij de sociale advocatuur moet vervullen — nog steeds te zien op Net 5. Iets gelikter en sentimenteler dan Bickford, maar ook daar de tegenwereld van George Bush c.s. En ook daar de boodschap dat discriminatie van moslim burgers de essentie van de rechtsstaat aantast die patriotten juist zeggen te willen verdedigen. Ik zou best een Nederlandse Max willen zien.