Tendentieus

In het blad Rails van augustus/september staat de volgende advertentie, de kop is in hele grote letters: ‘Het internationaal monetair fonds is geen joodse samenzwering, maar (vervolg in kleine letters) toch moet je niet vreemd opkijken als een Rus zegt dat dit wel het geval is. Het is een nieuwe variant van een komplotdenken dat eerder liberalisme, democratie en communisme verklaarde als voortbrengselen van een internationale joodse conspiratie. Ik wil daar een boek over schrijven omdat de mythe van het “joods-communistisch komplot” een grote politieke betekenis heeft gehad in oostelijk Europa. Veel Oosteuropeanen zijn huiverig voor snelle veranderingen en vreemde invloeden van buiten. De huidige situatie in Oost-Europa wordt voor een deel door dit soort sentimenten bepaald. De vakgroep Oosteuropese studies van de Universiteit van Amsterdam volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Dr. Andre Gerrits, vakgroep Oosteuropese studies, Universiteit van Amsterdam.’
Ik schrok me dood toen ik deze tekst las en belde het Cidi. Ik werd keurig teruggebeld. Het Cidi was zich ook een ongeluk geschrokken, maar zei dat de tekst zo geraffineerd is dat er juridisch niks tegen te doen valt.
Hoe haal je het in je hoofd om dergelijke insinuerende uitspraken te doen. Negers zijn niet dommer dan blanken, maar toch moet je niet verbaasd opkijken als een lid van de Ku-Klux-Klan dat zegt.
Intussen heb je de uitspraak dan toch maar gedaan. Ook al ontkracht je die later. Ook de zin over de huiverigheid voor vreemde invloeden van buiten bevalt me niet.
De Universiteit van Amsterdam is niet antisemitisch, maar toch moet je niet vreemd opkijken als iemand die deze advertentie over het joodse komplot leest, vindt dat dit wel het geval is.