Ze stond met haar drie kinderen voor een dicht hek in Ter Apel en begreep er niets van, meldt Dagblad van het Noorden. Evelyn uit Nigeria was met haar drie kinderen van vijf, tien en dertien jaar helemaal naar het Groningse plaatsje gekomen om asiel aan te vragen. Nu mocht ze er niet in. Ze moest terug naar Emmen, had de beveiliging tegen haar gezegd.

Vreemdelingen die in Nederland aankloppen voor asiel worden sinds 16 maart niet tot de asielprocedure toegelaten. De reden: ‘Van vreemdelingen die nu Nederland bereiken is niet steeds en op voorhand bekend waar zij verbleven voor hun komst naar Nederland’, meldt de Kamerbrief van de minister van Justitie en Veiligheid. Asielzoekers worden niet meer tot de coa-opvang toegelaten, ook zal er geen identificatie en geen registratie plaatsvinden, gehoren door de ind worden afgezegd. Met andere woorden: de deur naar Nederland zit dicht voor asielzoekers.

‘Er hangt een briefje op de deur bij Ter Apel’, zegt Steffart Buijs, woordvoerder van het ministerie, bij navraag. ‘Dat verwijst naar onze website.’ Waar ze wel heen moeten, is ongewis. Afgelopen week vroegen nog zo’n zeshonderd mensen asiel aan. Het ministerie verwacht weliswaar dat dit aantal zal afnemen, maar het maakt de maatregel niet minder rigoureus. Gedacht wordt nu aan opvang in ‘demontabele ruimten’, aldus het coa. ‘Mogelijk zijn dit tenten.’

De ratio achter de maatregel is niet duidelijk. Als je ervan uitgaat dat deze ‘vreemdelingen’ een risico vormen voor de volksgezondheid, dan wil je toch niet dat ze gaan rondzwerven in het land? Zonder te weten wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat? Ze opvangen in tenten lijkt dan ook niet het meest logisch.

De maatregel druist bovendien in tegen de Procedurerichtlijn – een asielzoeker moet binnen drie dagen worden geregistreerd. ‘Ik kan er nog inkomen dat de ind-ambtenaren contact willen vermijden’, zegt asieladvocaat Wil Eikelboom van Prakken d’Oliveira in Amsterdam. ‘Maar waarom je mensen niet wilt registreren begrijp ik niet.’ De asieladvocaat denkt dat er iets anders achter zit dan zorgen om de volksgezondheid. ‘Omdat Italië tijdelijk de deuren heeft gesloten voor Dublin-claimanten, is Nederland bang om met deze groep te blijven zitten.’

Het aantal in 2020 getelde doden en vermisten op de Middellandse Zee was deze week, volgens cijfers van het Missing Migrants Project (IOM): 219