Mooi streven voor 2002: het wegvervoer van de Oranjes voortaan strikt per koets te organiseren.

Dat staat niet alleen een stuk monarchaler, de algemene verkeersveiligheid zou er ook baat bij hebben. De Oranjes zijn zoals hier eerder opgemerkt al vanouds een gevaar op de weg. Nu ook prins Constantijn zich heeft gevoegd in de grote rij van Oranje-verkeersdelinquenten, is het gerechtvaardigd te spreken van een vastverankerd, chronisch familiepatroon, dat het beste met een collectieve gedragsregel kan worden bestreden.

Naar pas nu bekend is gemaakt, werd Constantijn medio december 2001 aangehouden op de Amsterdamse ring, alwaar hij een snelheidsovertreding van zestig kilometer zou hebben gemaakt. Constantijn leverde zijn rijbewijs in, maar kreeg dat de volgende dag alweer terug. Snelheidsoverschrijdingen boven de vijftig kilometer per uur worden gewoonlijk bestraft met minimaal vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. De dienstdoende surveillanten hadden moeite met de koninklijke snelheidsduivel. Het royalty-magazine RTLBoulevard meldde maandag jongstleden dat de agenten het rijbewijs eigenlijk helemaal niet hadden willen aannemen. De prins echter stond erop «als welke andere burger dan ook te worden behandeld». Het laatste is waarschijnlijk een stukje «damage control», ingegeven door de affaire rond Máxima, nadat deze op 18 oktober verleden jaar bij het verlaten van paleis Huis ten Bosch op de Leidsestraatweg bij Wassenaar de auto aanreed van vleeshandelaar Gerrit Jan van der Bent. Van der Bent hield aan het ongeluk een gecompliceerde beenbreuk en een onbruikbare smart car over. Tot zijn verontwaardiging constateerde het Openbaar Ministerie dat het ongeluk Van der Bents schuld was. Hij zou Máxima’s Audi voorrang hebben moeten verleden. Maar de aanstaande koningin kwam vanaf rechts rijdend op de uitrit van het paleis, per se geen voorrangsweg.

Ook kreeg Van der Bent het verwijt dat hij illegaal gebruik had gemaakt van de weg bij het paleis. Deze zou slechts toegankelijk zijn voor mensen die in bezit waren van een speciaal pasje. Van der Bent: «Daar is geen sprake van. Die weg is gewoon openbaar terrein. Hij staat zelfs met een richtingaanwijzer aangegeven.»

Van der Bents advocaat prof. Mr. H. Loonstein heeft inmiddels de twee processen-verbaal gelezen die de politie over het ongeluk opstelde. Loonstein: «De verbalisant van het eerste proces-verbaal moet hoognodig naar de oogarts, want die beweerde dat het hier ging om een T-kruising, wat het dus zeer beslist niet is. Máxima had gewoon voorrang moeten geven.» Aan het eerste proces-verbaal valt vooral op dat Máxima er een alias heeft gekregen. «Daar heet ze Layla van den Bosch, heeft ze een andere leeftijd en een ander adres. Dat is echter niet toegestaan, behalve voor undercover-agenten. In het geval van Máxima is er dus een meinedig proces-verbaal opgesteld», aldus Loonstein. Nadat de pers er neus van had gekregen, stelde de politie een tweede proces-verbaal op, waarin Máxima wel bij haar echte naam wordt genoemd. Loonstein: «Dat heb ik net onder ogen gekregen. Het is een belachelijk gedetailleerd werkstuk. Ik heb heel wat strafzaken behandeld, en ik kan u zeggen dat aan een onderzoek inzake een grote cokezaak veel minder aandacht wordt besteed dan aan deze doorsnee aanrijdingszaak. Tal van essentiële gegevens ontbreken echter nog steeds. Het resultaat van de ademtest die Máxima moest ondergaan, ontbreekt. Vice-premier Jorritsma verzekerde dat die alcolholtest wel is gedaan. Ook niet bijgesloten is een kopie van Máxima’s rijbewijs. Als ze een Argentijns rijbewijs had, was dat ongeldig en zou ze hier niet eens mogen rijden. Dat zou automatisch betekenen dat ze onverzekerd rondreed.» Ook is er meteen na het ongeluk gerommeld met het kenteken van Máxima’s auto. Loonstein: «Het kenteken dat in het tweede proces-verbaal staat gemeld, is in ieder geval onbekend bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.»

Máxima wachten op andere fronten ook nog harde tijden. Zo bindt zij in het deze week uit te zenden tv-interview met Paul Witteman de strijd aan met prof. Baud. Volgens Máxima wist haar vader als minister van Landbouw, anders dan Baud schrijft in zijn rapport, echt niets van de gruweldaden van het Videla-regime. Premier Kok zal not amused zijn. Dat wordt weer weken strafwerk op de inburgeringscursus van Andrée van Es. Misschien dat zij er goed aan doet de wijze raad in de oren te knopen van de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken van het zakenkabinet-Fortuyn, Willem Oltmans. In een kersvers bij uitgeverij De Papieren Tijger verschenen open brief aan de Argentijnse, waarschuwt oom Willem voor de schaduwzijden van het koninginneschap en komt hij tot de welgemeende raad: «Lieve Máxima, houdt een koffertje met je tandenborstel maar gereed.»