a. U beperkt zich tot het noemen van de lengte van uw belager b. U zegt dat het ging om een allochtone verdachte c. U zegt dat het ging om een zwarte man, waarschijnlijk afkomstig uit Centraal-Afrika. d. U beroept u op uw grondwettelijk recht om te zwijgen en licht dat toe door te zeggen dat u niet beschuldigd wil worden van racisme ten aanzien van zwarte en waarschijnlijk uit Centraal-Afrika afkomstige mannen. 2. Hebt u ooit in uw teksten ‘hij’ en ‘zijn’ structureel vervangen door ‘hij/zij’ en ‘zijn/haar’ of ‘zij’ en ‘haar’? a. Ik heb het probleem altijd ontlopen door de meervoudsvorm ‘zij’ en ‘hun’ te gebruiken b. Ja, ik doe dat nog steeds c. Nee aan symboolpolitiek doe ik niet mee. Is door deze krampachtigheid een vrouw minder verkracht? d. Het hangt af van het woord en waar het naar verwijst. Een beul duid ik standaard aan met hij, een slachtoffer met zij. 3. Een gehandicapte vraagt u om niet meer als zodanig te worden betiteld maar te worden aangeduid als een collega met fysieke uitdagingen. a. U zegt uw collega dat u weet dat dit verzoek is overgewaaid uit Amerika waar gehandicapten zich ‘fysically challenged’ noemen, maar laat haar weten dat zulke bokkesprongen in Nederland niet nodig zijn omdat gehandicapten bij ons volledig meetellen b. U begint hard te lachen en roept dat de betreffende collega naar de maan kan lopen, of beter: naar de maan kan rollen c. U honoreert haar verzoek en wringt uw tong in bochten om geen fouten te maken d. U lost het probleem op door de betreffende collega nooit meer aan te duiden en beleefd dood te zwijgen. 4. Alleen joden mogen grappen maken over joden, zwarten over zwarten, homo’s over homo’s. a. Mijn standpunt is dat je alleen grappen moet maken over joden als er joden bij zijn, over homo’s als er homo’s bij zijn en over zwarten als er zwarten bij zijn. Zo toon je dat je niet hysterisch doet over hun afkomst b. Voor mij telt maar één criterium: goede grappen mogen verteld, slechte liever niet. En ik moet eerlijk bekennen, om racistische, homofobe of antisemitische grappen moet ik zelden lachen c. Helemaal mee eens d. Liever heb ik dat ook zij die grappen niet maken, want ze kunnen, ook al zijn ze verteld door een jood, toch kwetsend zijn 5. Het enige maatschappelijke probleem dat iets met kleur te maken heeft, is racisme. De lagere opleiding van allochtonen, hun grotere aandeel in criminaliteit en hun gebrekkige participatie in het maatschappelijk middenveld hebben niets te maken met hun etniciteit of hun cultuur, maar eerder met klasse. a. Helemaal mee eens b. Natuurlijk heeft de culturele bagage die mensen meekrijgen invloed op hun maatschappelijke participatie. Maar die bagage hoeft helemaal geen ballast te zijn. De samenleving moet leren om de verschillen in culturele bagage juist te waarderen c. Zulke uitspraken moeten we vermijden omdat ze alleen verwarring zaaien. Ze zijn namelijk niet toetsbaar d. Met dit soort voorzichtigheid is niemand gebaat. We moeten eerlijk met elkaar omgaan en dat betekent: zeggen waar het op staat, en dat betekent dat allochtonen moeten stoppen anderen van hun ellende de schuld te geven. 6. U woont in Amsterdam en doet uw kind naar a. De montessorischool (en u klaagt op feestjes dat u het zo jammer vindt dat het een witte school is) b. De islamitische school c. De internationale school d. De zwartste katholieke school. 7. Een kennis vraagt u of hij een boek van Peter Handke mag lenen. a. U geeft het boek in het vertrouwen dat hij het zal gebruiken als munitie voor een aanval op Handke b. U liegt dat u het boek niet heeft maar dat u het toch wilde kopen omdat u recentelijk de oorspronkelijkheid van Handke pas goed bent gaan waarderen c. U liegt dat u het boek heeft weggegooid omdat u met zo'n fascistenvriend niets te maken wilt hebben d. U geeft de kennis het boek en zegt achteloos dat hij het wel mag houden. 8. Wat zijn uw ambities op het gebied van seks en kleur? a. Het is niet beledigend bedoeld, maar ik vind mensen van mijn eigen etniciteit nu eenmaal aantrekkelijker b. Mijn seksuele opwinding heeft niets met kleur te maken, het gaat mij om de mens achter de partner c. Ik zou wel partners willen hebben van een andere etnische achtergrond, maar durf dat niet, want (Indien wit) dan zou ik me net zo vunzig voelen als lelijke vrouwen die alleen maar prachtige mannen hebben omdat die mannen illegaal zijn (indien zwart: dan zou ik net doen alsof ik mensen van mijn eigen origine minder vind) d. Partners van een andere etnische achtergrond winden mij enorm op (alleen seriemoordenaars kijken niet verder dan hun eigen kleur) 9. In een televisieprogramma speelt een Hollands ogende actrice met een smetteloos accent een Turkse vrouw. a. Dit is schandalig. Alsof er geen goede Turkse actrices zijn. Ze hadden gewoon beter moeten zoeken b. Het gaat er niet om of de Turkse vrouw gespeeld wordt door een Hollandse of een Turkse vrouw. Als de rol maar niet stereotiep is c. Dit is goed, want zo wordt het vooroordeel doorbroken dat Turken er Turks uitzien en belabberd Nederlands praten d. Dit is slecht. De meeste Turken hebben een accent. Je moet de werkelijkheid niet mooier maken dan zij is. 10. U moet een ingewikkelde en riskante plastisch-chirurgische operatie ondergaan. De Turkse dokter die u gaat behandelen is zojuist aangesteld en naar verluidt door positieve actie. a. U eist een meer ervaren arts b. U feliciteert de arts met zijn benoeming en verzekert hem dat als er iets mis zou gaan u hem dat niet kwalijk zal nemen. Vergissen is intercultureel menselijk c. U zegt de arts dat u niet gelooft dat hij in staat is een Hollands gezicht mooi te maken d. U zoekt uit wanneer de arts op vakantie is en probeert dan behandeld te worden. 11. Na de schietpartij in de discotheek in Gorinchem heeft de politie de etniciteit van de Turkse daders bekendgemaakt om te voorkomen dat het incident zou leiden tot spanningen tussen de Marokkaanse en de Hollandse jongeren aldaar. a. Het is goed dat de politie de etniciteit van de daders heeft vermeld. Zo wordt een appèl gedaan op het zelfreinigend vermogen van de Turkse gemeenschap b. Zo'n excuus is helemaal niet nodig. De etniciteit van verdachten van misdrijven mag altijd vermeld worden c. Het vermelden van etniciteit in misdaadberichten versterkt altijd de vooroordelen en is dus altijd onwenselijk d. De politie had kunnen volstaan met de melding dat de verdachten geen Marokkanen waren. 12. De gekleurde Nederlandse televisiegezichten zijn voor een groot deel van creools-blanke afkomst: Noraly Beyer, Stephan Sanders, Humberto Tan, Jimmy Geluk, Yvette Forster. a. Dat bewijst het failliet van elke positieve actie. De mensen die ervan profiteren hebben het niet nodig omdat ze door de invloed van hun blanke ouder gewoon Nederlander zijn met een kleurtje b. Wie ziet nou dat ze dubbelbloed zijn, of hoe zeg je dat tegenwoordig ook al weer? Ze zijn gewoon voor alle allochtone jongeren een positief rolmodel c. Dat is geen enkel probleem. Ze zijn de boegbeelden van de métissage. Gaat heen en vermeng u d. Dat is een bewijs van het institutionele racisme van de Nederlandse omroepen. Er bestaat nog altijd een enorme angst voor volbloedzwarten. 13. Dit jaar gaat u op vakantie naar a. Kosovo b. Mijn fosterparentskind opzoeken c. Ommen, Overijssel om het milieu te sparen d. Goma in het voorjaar, Amerika in de zomer en Barcelona met Kerst. 14. Een jonge vrouw met een hoofddoek vindt u a. Een privé-zaak waar ik dus geen politieke mening over heb b. Een teken van zelfbewustheid. Het is dapper om in deze terroristisch-atheïstische tijd zo'n religieus symbool te durven dragen c. Een triest gezicht, zoals altijd wanneer loyaliteit ten aanzien van de groep ten koste gaat van de zelfontplooiing d. Vooral mooi als het gecombineerd is met een neuspiercing. Alleen door het mengen van symbolen kunnen vooroordelen worden bestreden. 15. U hebt deze test onder ogen gekregen omdat a. U het wikkel nodig had om een boodschappenlijstje te maken b. U bang was niet mee te kunnen praten op de afdelingsvergadering van GroenLinks c. U niet alleen abonnee bent en met Kerst altijd geld overmaakt naar de lezersactie, maar het blad ook daadwerkelijk leest d. U op dit moment op de wc zit bij uw schoonmoeder (de enige plek waar u De Groene ziet). De uitslag van deze test vindt u op pagina 15