En wat verderop: ‘…dat met een verwaarloosbare onzekerheidsmarge aantoonde dat de auteur Gerrit Komrij was.’ Let wel: ‘verwaarloosbare’! Het doet onaangenaam aan dat de heer Verbij het boekje De ondergang van het regenwoud van Gerrit Komrij doodzwijgt. Is dit boekje hem niet welgevallig? Voorschoten, IR. A. HENDERSON