Teun a. van dijk

In De Groene van 28 april schrijft Antoine Verbij in het artikel ‘IJskoud waar’: ‘…besloot Teun A. van Dijk zijn onfeilbare instrument van de tekstanalyse in te zetten om de ware identiteit van de auteur van De ondergang van Nederland te achterhalen.’ Let wel: ‘onfeilbare’!

En wat verderop: ’…dat met een verwaarloosbare onzekerheidsmarge aantoonde dat de auteur Gerrit Komrij was.’ Let wel: ‘verwaarloosbare’! Het doet onaangenaam aan dat de heer Verbij het boekje De ondergang van het regenwoud van Gerrit Komrij doodzwijgt. Is dit boekje hem niet welgevallig? Voorschoten, IR. A. HENDERSON