De Amerikaanse kunstenaar, architect en onderzoeker Mark Shepard houdt zich bezig met nieuwe sociale ruimtes en de betekenisstructuren van hedendaagse netwerkculturen. Zijn meest recente onderzoek richt zich op deinvloed van mobiele media, communicatie- en informatietechnologieën op architectuur en stedelijkheid. Shepard stelde dit jaar het boek Sentient City: ubiquitous computing, architecture and the future of urban space samen, uitgegeven door MIT Press.

Computers ontgroeien de desktop in rap tempo en verspreiden zich via trottoirs, straten en openbare ruimten in de stad. Steeds meer raakt de capaciteit om informatie te verwerken ingebed in en verdeeld over de materiële structuur van onze stedelijke ruimte. Artefacten en systemen waar we dagelijks mee omgaan, verzamelen en verwerken informatie over ons of worden geactiveerd door onze bewegingen en transacties. De voorstanders van ‘ubiquitous computing’ - de alomtegenwoordigheid van computers - voorspellen een stedelijke infrastructuur die kan voelen en reageren op gebeurtenissen en activiteiten om ons heen. Doordrongen van het vermogen om te onthouden, samen te voegen en te anticiperen, wordt een toekomstige ‘slimme’ stad voorgesteld die de openbare ruimte en ons gedrag in de gaten houdt en die een actieve ‘speler’ wordt in de organisatie van het dagelijkse leven. De presentatie van Mark Shepard ontleedt een aantal stilzwijgende veronderstellingen, latente vooroordelen en verborgen agenda’s die van kracht zijn in nieuwe en opkomende stedelijke infrastructuren.

Mark Shepard is een kunstenaar, architect en onderzoeker wiens post-disciplinaire praktijk nieuwe sociale ruimten en betekenisstructuren van de hedendaagse netwerkcultuur adresseert. In zijn huidige werk onderzoekt hij de implicaties voor architectuur en stedenbouw van mobiele en alomtegenwoordige media, communicatie- en informatietechnologieën. Recent werk van Shepard omvat onder andere de Sentient City Survival Kit, een verzameling van voorwerpen om te overleven in de toekomstige ‘slimme’ stad en de Tactical Sound Garden [TSG], een open source software platform voor het cultiveren van virtuele geluidstuinen in de stedelijke openbare ruimte. In 2009 cureerde hij de tentoonstelling Toward the Sentient City over de relatie tussen alomtegenwoordige computers en de stad.
Meer info: www.andinc.org

The Knight’s Move
Stroom Den Haag organiseert jaarlijks een aantal toonaangevende lezingen onder de noemer ‘The Knight’s Move’ met internationale sprekers die zich onderscheiden door ongebruikelijke, verhelderende en inspirerende visies op de stad, stedelijkheid en het publieke domein. Zoals het paard - the knight - zich grillig over het schaakbord beweegt, over lopers, koningen en torens heen springend, zo wil Stroom het gesprek over de stad vanuit onverwachte posities nieuwe impulsen geven.

[De Groene Amsterdammer](/) is mediapartner van deze lezingenserie.

The Knight’s Move wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Donderdag 27 oktober 2011, 20 uur
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Voertaal: Engels
Entreeprijs: € 5,- (overmaken op ING-rekening 605409 van Stroom Den Haag onder vermelding van de naam van de lezing)
Reserveren verplicht: zie formulier onderaan deze pagina