Theosofie 2

Niet ten overvloede zou ik u er op willen wijzen dat in het General Report van de Theosophical Society (1938-1939) dhr. J. Kruisheer, toen algemeen secretaris, melding maakte van onze halfjaarlijkse conventie in Den Haag, waarbij wij ons allen achter de oproep van onze koningin Wilhelmina schaarden en haar woorden tot leiddraad maakten: Draagt elkanders lasten!Morele en spirituele herbewapening was ons motto, tegen de rassenwaan en onbroederlijkheid, tegen de terreur van de nazi’s die de vrijheid van denken doodt.

Weet u dat er theosofen in het verzet zaten en zijn omgekomen? Dat zij de joodse mannen, vrouwen en kinderen onderdak boden, en dat sommigen daarvoor hun leven hebben moeten geven? Weet u dat in 1940 het Nederlandse hoofdkwartier naar Londen moest uitwijken, dat hier alles in beslag werd genomen, werd gesloten en verboden? Weet u dat er theosofen in de concentratiekampen zaten en enkelen van hen daar zijn omgekomen, omdat zij, juist ook onze Duitse leden, deelnamen aan het verzet en vijanden van het Derde Rijk waren? Juist omdat zij meenden dat er in het bewustzijn geen rasverschillen zijn. De rasverschillen die Rene Zwaap ons toedicht zitten kennelijk in zijn eigen hoofd. Wij, in navolging van Blavatsky, leren eerst en vooral Universele Broederschap en mentale vrijheid voor allen, op basis van gelijkwaardigheid.
Lelystad, H. LUGIES