Wat voor een historisch verslag moet doorgaan, is voor ieder die ook maar enige kennis heeft van de theosofie en haar organisaties niet meer dan een opeenstapeling van baarlijke onzin. Een beetje journalist had kunnen weten dat de Society for Psychical (en niet ‘Physical’) Research haar beruchte rapport van een eeuw geleden, waarin Blavatsky van bedrog werd beschuldigd, in 1986 officieel heeft herroepen.
Zwaap stelt doodleuk dat de theosofie van Blavatsky is. Het is niet ‘haar theosofie’. Dat is in de afgelopen eeuw al genoegzaam weerlegd, zowel door Blavatsky zelf als vele anderen.
Volslagen ongerijmd is het een link te insinueren tussen thesofie en nazisme, vanwege het grove misbruik en de ontering van oeroude symbolen en leringen. Die symbolen en leringen zijn op de eerste plaats ethisch en slaan onder meer op de evolutie van het menselijk bewustzijn, niet op antropologische rassen. De theosofie biedt geen enkel aanknopingspunt voor rassenwaan, integendeel.
Reeds jaren geleden is Zwaap er al op gewezen dat hij zich eens in de theosofie moet verdiepen bij zijn verwoede pogingen haar in een kwaad daglicht te plaatsen. De theosofie is hem kennelijk te machtig. Voor hem geldt derhalve: wie naar boven spuugt, bevuilt zichzelf.
Voorburg, P.J. MEINDERS