Om daaruit te concluderen dat Hitler dus zijn ideologie ontleende aan politieke en sociale ideeen van Rosa Luxemburg, daarmee insinuerend dat het socialistische gedachtengoed heeft bijgedragen aan de naziterreur, hoewel de in 1919 overleden Rosa Luxemburg het ‘allemaal niet zo kwaad bedoelde’. Want, om de gedachtengang van Zwaap te volgen: ‘dat mocht niet verhinderen dat de term socialisme in het midden van de twintigste eeuw in het Derde Rijk werd geperverteerd tot een naziterreur zonder weerga’. Dit alles stavend met de kronkelredenering dat zij ooit in een optocht met fakkels liep, en daarmee Rosa Luxemburg - analoog aan het gebruik van de swastika door Blavatsky - bombarderend tot de oermoeder van het nazisme.
U zou me terecht uitlachen, van grove laster beschuldigen en houden voor een krankzinnige dwaas. Niet?
Lelystad, T. PRINSE