Ondanks de vele paranoiden onder ons moeten wij blijven bij de aloude spreuk: ‘Niets menselijks is ons vreemd’ - niet mystiek, doch banaal en crimineel. Een valse profeet, die in schapenvacht tot ons kwam…. Helaas, waakzaamheid is een slecht ontwikkelde eigenschap van ons. We neigen tot mystiek, ontucht en ritueel, de zonden van onze aanbeden jeugd en ten slotte de voedingsbodem van onze rancune.
Almere, D. HEUKELS