Theosofie 5

Het artikel van Rene Zwaap mythologiseert andermaal Hitler. Natuurlijk waren er wel linken tussen hem en de genoemde dwepers. De ‘Hitlerkunde’ heeft echter ook andere, meer menselijke, al te menselijke conclusies getrokken aangaande zijn motieven. De kern van de zaak is of het zo verwonderlijk is dat Hitler democratisch werd gekozen als leider van het christelijk gedoopte cultuurvolk der Duitsers. Men wordt geen leider van zo'n natie zonder bepaalde kwaliteiten, zelfs niet van een verscheurde Weimarrepubliek. Opvallend is zijn redenaarskwaliteit en zijn historisch besef. Het is onjuist te stellen dat zijn onweerstaanbaarheid te herleiden valt tot zijn hypnotische blik, louter charisma, occulte invloed of stand van de hemellichamen.

Ondanks de vele paranoiden onder ons moeten wij blijven bij de aloude spreuk: ‘Niets menselijks is ons vreemd’ - niet mystiek, doch banaal en crimineel. Een valse profeet, die in schapenvacht tot ons kwam…. Helaas, waakzaamheid is een slecht ontwikkelde eigenschap van ons. We neigen tot mystiek, ontucht en ritueel, de zonden van onze aanbeden jeugd en ten slotte de voedingsbodem van onze rancune.
Almere, D. HEUKELS