Ach, arme Thom de Graaf moest reageren

op Pim zijn Volkskrant-vraaggesprek.

De Graafs reactie: Anne Frank onteren.

Pim of Thom: wie is de grootste gek?

Dat dagboek, Thom, is juist ontstaan

doordat men toen NIET alles zeggen mocht.

Vrijheid van meningsuiting was een waan.

Dat was precies waar Anne tegen vocht.

Zij hebben zij aan zij gestaan.

Pim en Anne, een homo, een jodin.

Vermoedelijk was Anne Pims vriendin.

Beiden waren altijd rechttoe, rechtaan.

Het recht altijd te zeggen wat men denkt

is ‘t grootste goed, al wordt iemand gekrenkt.