20 mei De Rode Hoed te Amsterdam

Tim Parks. The Matter with Words

“I shall use no power point in this lecture.
No images. No music.
Just voice. Just words.
I want to recall some peculiarities of writing as a medium of expression.
I want to ask how this medium is integrated in our mental lives, and indeed our physical lives. Or rather, our mental/physical lives. Does anyone know where the one ends and the other begins?”

Op 20 mei houdt schrijver, vertaler, criticus en essayist Tim Parks de derde Gids Lezing, onder de titel ‘The Matter with Words’.
Parks zal nader ingaan op een kwestie die ook in zijn meest recente boek Teach Us to Sit Still aan de orde komt: het dictaat van de woorden en de manier waarop het onze geest - zeker die van de schrijver - in de greep kan houden, tot ziekmakens toe. Beckett, Coleridge, Leopardi en Shakespeare worstelden met hetzelfde: een gezonde argwaan tegen het verraderlijke, verslavende, onmisbare woord.

De Gids-redactie vroeg ruim dertig dichters aan de hand van tien Parks-citaten na te denken over deze materie. Het resultaat leest u in De Gids 2011/4, ‘The Matter with Words’, die bij de lezing wordt gepresenteerd.

Voorafgaand aan de lezing draagt Anne Vegter voor uit recent werk; Gids-redacteur Arjen Mulder leidt de avond in.

Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam. Toegang gratis, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur, café open tot 23.30 uur.