Een Amerikaanse commentator noemde de top ‘een begrafenis vermomd als een bruiloft’. Wat er volgens hem begraven werd, was het ‘New Strategic Concept’ dat op deze top met bazuingeschal zou worden onthuld. De Navo als Globocop, die zich het recht voorbehoudt om militair in te grijpen waar en wanneer ze dat wil. Of dit concept, dat vooral leeft in Washington en Londen, echt dood is, valt nog te bezien. Kosovo heeft op het enthousiasme voor de nieuwe Navo alleszins een domper gezet.