Deze samenvatting komt uit een rampzalig geheugen, maar naar de geest moet ze kloppen. Te leuker omdat de toenmalige meelevende Parool-lezer tegelijk vol verontwaardiging was over complete Roomse bejaardentehuizen die een handje geholpen werden richting Rom(m)e. Deze herinnering uiteraard veroorzaakt door de omroepverkiezingen. Ik zag hoe ik, kras nog maar met flakkerende geest, door een kleinkind gesouffleerd zou worden: ‘Nee opa, niet 7, dat is EO en wanneer die uitzendt ga je altijd zo vloeken. Ook niet 6, dat zijn de islamieten en verdraagzaamheid is goed maar heeft grenzen. En niet 5 hoor! Dat is de Christen Democratische Omroepvereniging, die fusie van KRO en NCRV. Ja, Roseanne schijnt leuk geweest te zijn maar daarom hoef je nog niet op ze te stemmen; 4 ook niet want je haatte Van Drongelen en Freek Simon. Zou je 3 wel doen? Vind je Sonja achteraf meevallen nu Eksteen een dagelijkse show heeft? Mis je Wim Bosboom erg? Maar die is daar toch echt zelf met ruzie weggegaan. Naar links met dat potlood, ja, nee… Niet te ver! Wat heb je nou gedaan? Heb je toch weer Ivo Niehe gestemd.’
Blijkens marktonderzoek hoef je niet te dementeren voor een stem op de Tros: met 21 procent de grote winnaar. Nog verbluffend laag gezien het feit dat je niet op Catherine Keyl, Harry Vermeegen en de porno van SBS6 mag stemmen. Tenminste, als je ervan uitgaat dat die peiling een weerspiegeling van ons aller omroepvoorkeur moet zijn. En als je het vergelijkt met, pakweg, de oplage van landelijke dagbladen:daar komen Telegraaf en AD samen toch heel wat florissanter uit.
Alleen, er is iets vreemds met de prognoses uit dat onderzoek. Je moet van Ververs een kiesdrempel halen van tien procent. Dat zou alleen Tros, Vara en VPRO (!) lukken. Maar stel: de verkiezingen worden gekoppeld aan die van Provinciale Staten. Geen stemplicht meer, dus opkomst van hooguit zestig procent. Wie gaan niet? Een groot deel van de zestien procent die nu zegt niet op een omroep te zullen stemmen: die stemmen ook niet op een partij. En de zeven pocent die, ondanks het feit dat dat niet mocht, toch zei iets anders te stemmen dan Tros tot en met EO. Die bedoelen natuurlijk Viola Holt en Andre van Duin. Van degenen die nu ‘Tros’ zeiden zal relatief het grootste deel niet naar de stembus gaan. Kortom, nette burgers als u en ik gaan onze democratische plicht doen. De Tros redt het heus wel, maar Avro, KRO, NCRV en EO ook. De revolutie begint niet bij Ververs.