• Het niet plegen van hoor en wederhoor en het op essentiele punten baseren op anonieme bronnen doet ernstig afbreuk aan de kwaliteit en integriteit die uw weekblad doorgaans propageert. - Uw analyse van de transactie CTA-Ceres getuigt van eenzijdigheid en gebrek aan deskundige kennis. Het Gemeentelijk Havenbedrijf zal een en ander in augustus op een goede wijze afronden. Amsterdam, E.F.L. PEER, wethouder van Financien en loco- burgemeester van Amsterdam