De hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer vertrekt ‘na vijf boeiende jaren’ naar zijn oude liefde, NRC Handelsblad. Voor zijn komst naar De Groene Amsterdammer was Hubert Smeets al vele jaren aan de NRC verbonden.

Smeets werd in 2003 hoofdredacteur. Onder zijn hoede heeft De Groene, met zeer beperkte middelen, een geweldige slag gemaakt naar een betere auteurskrant, die ‘eigenlijk een verdomd mooi krantje is’, zoals H.J.A. Hofland onlangs nog eens memoreerde. De Groene maakt bovendien winst, iets wat in de tijdschriftenmarkt, waar twee van de drie directe concurrenten structureel verlies lijden, opmerkelijk genoemd mag worden. Bovendien heeft Hubert Smeets een aanzet gegeven voor nieuwe journalistieke ontwikkelingen bij de krant, zoals bijlagen, inzet van internet en het organiseren van een speciaal congres ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van het blad.

De oude liefde bleef trekken, zo schreef Smeets in zijn afscheidsbrief aan het personeel: ‘Ook na bijna vijf jaar weekbladritme ben ik een dagbladmannetje gebleven. Ik sprak niet voor niets altijd over de krant De Groene Amsterdammer als ik het weekblad De Groene Amsterdammer bedoelde. Bovendien kan ik niet verhelen dat ik me na bijna vijf jaar nog steeds intens verbonden voel met NRC Handelsblad.’

Directie, redactie, medewerkers en bestuur van De Groene Amsterdammer betreuren zijn vertrek zeer. Hubert Smeets is een bijzonder aangenaam mens, met een fijne neus voor wat er speelt, een even onstuimige als weldadige belangstelling voor zijn redacteuren en een uitmuntende pen, niet alleen journalistiek, maar ook commercieel. ‘De Groene heeft geboft met zo’n hoofdredacteur’, aldus het bestuur.

De stichting Groene Beheer, aandeelhouder van De Groene Amsterdammer, is in overleg met redactie en directie over de invulling van de vacature. Alle hoofdredactionele taken en verantwoordelijkheden zijn per heden overgedragen aan plaatsvervangend hoofdredacteur Koen Kleijn.

Koen Kleijn

Paul Disco, Directeur/uitgever