1_Ik voelde me schuldig over vroegere gebeurtenissen 2_Ik voelde me in de steek gelaten 3_Ik had moeite mijn gevoelens te uiten 4_Ik probeerde gedachten aan vroegere gebeurtenissen te vermijden 5_Ik deed gevaarlijke dingen 6_Ik had geen behoefte aan seksualiteit 7_Ik had kleine ongelukjes 8_Ik kon mij van vroegere gebeurtenissen belangrijke aspecten niet meer herinneren 9Ik was prikkelbaar 10_Het was terecht dat anderen mij kwaad deden 11_Ik maakte mij bezorgd anderen overstuur te maken 12_Zaken die mij deden denken aan vroegere gebeurtenissen, riepen bij mij lichamelijke reacties op 13_Ik had het gevoel dat er in mij iets stuk was 14_Ik heb anderen kwaad gedaan 15_Kleine problemen brachten mij uit mijn evenwicht 16_Ik voelde me somber 17_Ik had moeite met doorslapen 18_Ik had akelige dromen 19_Als ik overstuur was, kwam ik slechts met moeite weer tot mijzelf 20_Ik had minder belangstelling voor belangrijke activiteiten 21_Ik wantrouwde anderen 22_Ik dacht erover een eind aan mijn leven te maken 23_Ik had terugkerende onaangename herinneringen 24_Ik had lichamelijke klachten 25_Niemand begreep mij 26_Ik had het gevoel alsof gebeurtenissen uit het verleden weer plaatsvonden 27_Ik had de neiging iemand iets te willen aandoen 28_Ik had het gevoel weinig toekomst te hebben 29_Ik had er moeite mee me te concentreren 30_Ik dacht aan wraak 31_Ik had het gevoel dat er geen hoop meer was 32_Ik was vergeetachtig 33_Ik had het gevoel overspoeld te worden 34_Ik was schrikachtig 35_Ik probeerde gevoelens over vroegere gebeurtenissen te vermijden 36_Ik had het gevoel in een droom te leven 37_Ik vermeed situaties die herinneringen aan vroegere gebeurtenissen konden oproepen 38_Ik had woede-uitbarstingen 39_Ik dacht dat wat mij overkomen was, goede redenen had 40_Ik had moeite met inslapen 41_Ik probeerde mijzelf te verwonden 42_Ik had het gevoel dat het er niet toe deed 43_Het kostte me moeite met dagelijkse situaties om te gaan 44_Ik handelde alsof gebeurtenissen uit het verleden weer plaatsvonden 45_Ik voelde mij boos 46_Ik voelde mij vervreemd van anderen 47_Ik had momenten waarvan ik me later afvroeg of ze echt gebeurd waren 48_Ik was waakzaam 49_Ik schaamde me over vroegere gebeurtenissen 50_Ik voelde mij los staan van anderen 52_Ik vond mijzelf onvoorzichtig