Niet gebonden aan een regeerakkoord heeft onze grootste christelijke partij eindelijk de vrijheid zich intensief bezig te houden met een geloofwaardige en respect afdwingende politieke vertaling van de ‘C’, waarmee de broodnodige fundamentele modernisering van onze samenleving haar beslag kan krijgen. Welbeschouwd dienen onze christen-democraten Kok dan ook dankbaar te zijn voor hun oppositierol. Het op touw zetten van een ideele maatschappelijke discussie biedt immers alle mogelijkheid te tonen wat christelijke inspiratie in de politiek betekent!
Langenholte, WOUTER TER HEIDE