Troonrede

Op aansprekende wijze besluit Mirjam de Rijk haar Troonrede in De Groene van 21 september met: ‘De regering staat een fundamentele modernisering van de samenleving voor ogen.’ Jammer genoeg verzuimt zij daaraan toe te voegen: ‘Daarbij heeft de regering haar hoop gevestigd op het CDA.’ De impuls tot modernisering is namelijk niet van de regering te verwachten, maar wel van het CDA.

Niet gebonden aan een regeerakkoord heeft onze grootste christelijke partij eindelijk de vrijheid zich intensief bezig te houden met een geloofwaardige en respect afdwingende politieke vertaling van de ‘C’, waarmee de broodnodige fundamentele modernisering van onze samenleving haar beslag kan krijgen. Welbeschouwd dienen onze christen-democraten Kok dan ook dankbaar te zijn voor hun oppositierol. Het op touw zetten van een ideele maatschappelijke discussie biedt immers alle mogelijkheid te tonen wat christelijke inspiratie in de politiek betekent!
Langenholte, WOUTER TER HEIDE