Dat is niet zo moeilijk; die man heeft inmiddels een halve meter Oranje-adoratie afgescheiden. Maar nu heeft hij het achterste van zijn tong laten zien. Het dagblad Trouw, waaraan hij als redacteur verbonden is, opende er zelfs zijn voorpagina mee. Kop: ‘Beatrix vond Diana hysterisch’. Onderkop: ‘Koningin koos voor Charles. Koninginnedag komt familie neus uit. Geen waardering Irene.’ In mensenwoorden samengevat: Hare Majesteit zou willen dat die scènes op 30 april, gedomineerd door op ingezeepte skippyballen rondspringende bejaarden, haar bespaard blijven, en haar kleine zusje, dat diepmenselijke gesprekken voert met de bomen in het Vondelpark en zich vervolgens te ruste legt aan de haarloze borst van Flipper, beschouwt H.M. als iemand aan wie een steekje los zit.
Zo had het dagblad Trouw plotseling een soort primeur, bij de gratie van het feit dat redacteur F. Lammers er toevallig op de loonlijst staat. Iedereen blij, behalve de lezers, die helemaal niet gediend zijn van confidenties H.M. betreffende. Het prot.chr. dagblad had zich op de gevoeligheid van de materie verkeken, en kreeg het nu, ingezonden stuk na ingezonden stuk, woordenrijk op zijn brood. ‘Als het Trouw erom gaat uit financieel oogmerk een knieval te doen aan de potentiële markt van roddelmarktlezers, dan verdient ze haar naam als christelijke en serieuze krant niet meer.’ ‘Moet dit nu zo, Trouw? De schreeuwende kop, donderdag op pagina 1, over Beatrix’ mening, acht ik mijn kwaliteitskrant onwaardig.‘
De schrijvers van ingezonden stukken hebben zelden gelijk. Zij zijn exponenten van het zelden gezonde volksgevoel, waarvan men niet wijzer wordt. Ook in dit geval blijft de publieke reactie steken in bezorgd getier, zonder dat een der lezers de kern van de zaak ter discussie stelt: de onthullingen van de royalty-watcher Lammers stellen weinig voor. Dat H.M. een slecht humeur heeft, konden wij reeds vermoeden en dat zij niet zoveel koninklijk behagen schept in de jaarlijkse aubade van het prot.chr. bejaardenkoor van St. Annaparochie wisten wij al via de gietijzeren glimlach, zoals die andermaal op de laatste Koninginnedag door de televisie is geregistreerd.
Wat waren ze trots op hun primeur, onze collega’s christen-journalisten! Zij smeten er meteen een deftig hoofdartikel tegenaan, met als revolutionaire moraal dat het wellicht beter zou zijn om Koninginnedag van de dertigste april naar de derde dinsdag in september te transfereren. 'Kan het democratischer, nationaler?’ In menig buurland (België, Duitsland) valt de nationale feestdag op 1 mei, de Dag van de Arbeid (Koekhappen in de tuin van dr.W. Drees jr., daar haalt de natie gegarandeerd CNN mee), maar helaas valt daar binnen Paars geen consensus over te bereiken.