Tuibigant en toetersnaar

Tuibigant En Toetersnaar, Kwinkeleer En Duivenaar, Kwispedoor En Tegelscheen… Waar Moeten Wij In Godsnaam Heen…?