De moedermelkbank moet er vroeg of laat komen in Turkije omdat ieder jaar maar liefst negenduizend Turkse baby’s het leven laten. Zesduizend van hen sterven al in de eerste zes maanden van hun prille leven. En bij de helft van de zuigelingen die niet gered kunnen worden gaat het om premature baby’s, die vaak gered kunnen worden door goede medische behandeling en met moedermelk. Omdat niet alle pas bevallen moeders over voldoende melk beschikken, is een melkbank noodzakelijk voor het redden van te vroeg geborenen.

Maar er is een groot obstakel, en dat obstakel staat in de koran. Het heilige boek schrijft voor dat kinderen die van dezelfde vrouw melk hebben gedronken als broer en zus gelden, ook al hebben ze dus verschillende moeders. De moedermelk is voor de moslims heilig. En ook al maakt de koran geen onderscheid tussen de melk van moslimvrouwen en melk van vrouwen die de islam niet aanhangen, het volk maakt dat onderscheid wél.

Bij de Turken gaan de haren overeind staan bij de gedachte dat hun kind de moedermelk van een christen of een jood drinkt. Maar deze melk van de niet-Mohammedanen is nog tot daar aan toe, de allergrootste verschrikking is dat de baby de melk van een atheïst in de maag krijgt. Het project voor de moedermelkbank is dan ook opgeschort nadat een Turkse krant had gekopt: ‘Moedermelk van atheïsten voor onze baby’s’. Nu gaan de islamtheologen en artsen op de Turkse televisie in debat over de vraag of moedermelk het dna van de kinderen zodanig kan beïnvloeden dat de drinker van de melk van een atheïst later ook uitgroeit tot een ongelovige.

Ondertussen werkt men bij het ministerie door om de broodnodige moedermelkbank alsnog te realiseren. Enkele voorzorgsmaatregelen zijn al bekend: van elk kind worden de gegevens nauwkeurig bijgehouden. Dat kind krijgt om de vijf jaar een brief met de gegevens van de donormoeder. Zo wordt vermeden dat die persoon vergeet wie die vrouw was die hem melk gaf. Zo weet die persoon ook wie haar of zijn moedermelkbroers en -zussen zijn. Voorzichtigheid is geboden, want niemand wil het in Turkije op zijn geweten hebben dat broers en zussen per abuis met elkaar trouwen.