Twee brieven

Het is goed dat De Groene Amsterdammer (25 augustus) de brief heeft gepubliceerd die Oscar Wilde op 19 mei 1897 aan de Daily Chronicle heeft geschreven. De door de auteur in kaart gebrachte penitentiaire wantoestanden waren inderdaad ten hemel schreiend. Gaarne wijs ik u op het feit dat er eigenlijke sprake is van twee Wilde-brieven over dit onderwerp, want op 23 maart 1898 richtte hij zich nogmaals tot de redactie van dit dagblad. Eén citaat: ‘De wet heeft de Engelse gevangene drie permanente straffen opgelegd: 1. honger, 2. slapeloosheid, 3. ziekte. Me dunkt dat Wilde daarvan zijn portie heeft gekregen!