Dat blijkt uit een enquête onder 254 ondernemingsraden. Deze maakt onderdeel uit van een grootschalig onderzoek van de masterclass onderzoeksjournalistiek van De Groene Amsterdammer. Hiervoor is gesproken met ruim honderd betrokkenen, is een analyse gemaakt van jurisprudentie en zijn enquêtes gehouden onder ondernemingsraadsleden en advocaten. In het onderzoek zijn bovendien schrijnende cases boven water gekomen.

Cameratoezicht, afluisteren van telefoongesprekken, e-mail monitoring, recherchebureaus, casemanagers en fishing expeditions. Werkgevers zetten steeds meer middelen in om hun werknemers te controleren en desgewenst weg te werken. Ze lappen daarbij regelmatig de privacywetgeving aan hun laars, gesteund door rechters die onrechtmatig bewijs in ontslagzaken gemakkelijk accepteren.

Dit heeft in meerdere gevallen tot ontslag geleid, zo blijkt uit informatie die De Groene Amsterdammer tot zijn beschikking heeft. Zo werden een werknemer en zijn familie een half jaar afgeluisterd vanwege een onterechte verdenking van belangenverstrengeling en werd een andere werknemer geconfronteerd met foto’s van hem en zijn partner die heimelijk door een re-integratiebureau werden gemaakt.

Medische gegevens van werknemers zijn onder druk van commercialisering niet meer veilig. Bij veel verzuimbureaus beslist niet-medisch geschoold personeel of een werknemer ziek is, nog voor er een bedrijfsarts aan te pas komt.

De branche van particuliere speurders is de afgelopen vier jaar met 28 procent gegroeid. Op deze commerciële bureaus, die onder andere worden ingezet door het bedrijfsleven om werknemers die van fraude worden verdacht te controleren, is geen actief toezicht. Desondanks zijn in april pilots gestart waarbij het Openbaar Ministerie in strafzaken samenwerkt met recherchebureaus.

De masterclass onderzoeksjournalistiek heeft vier maanden onderzoek gedaan naar privacy op de werkvloer onder begeleiding van onderzoeksjournalist Marcel Metze.

* * *

De Groene Amsterdammer over privacy op de werkvloer ligt vanaf donderdag 31 mei in de winkel. Online lezen kan ook.