Op basis van 355 openbaar gemaakte documenten stelt het rapport dat de al vijftig jaar gehanteerde standaardverklaringen van ufo’s weerballonnen, reflectie van zonlicht op zeemeeuwen, of zelfs grote hagelstenen) een ‘bewuste misleiding van de Amerikaanse bevolking ter bescherming van het landsbelang’ was. Sterker nog: om de Russen op een dwaalspoor te brengen werkte de CIA zelfs actief mee aan het in stand houden van de ufo-mythe, onder andere door het infiltreren van de ufo-groepen.
Het lijkt groot nieuws. Tegelijk met de CIA-poppenkast sterft een van de meest hardnekkige mythen van deze eeuw, namelijk dat de Amerikaanse regering al vijftig jaar betrokken is bij een cover up van buitenaards leven. Iedereen die ze nu nog ziet vliegen, kan rustig gaan slapen.
Of toch niet? Allereerst kleeft er een luchtje aan hóe deze topgeheime documenten aan het licht zijn gekomen. De CIA komt er namelijk niet uit zichzelf mee. Ze werd door de ufologengroep Cause juridisch gedwongen om haar ufo-archieven te laten doorzoeken. De rechter besloot echter dat de CIA dit onderzoek zelf zou mogen uitvoeren. Na lezing van een verklaring van de CIA bepaalde deze rechter bovendien dat de geheime dienst 57 van de gevonden documenten geheim zou mogen houden. Een vervolgens door Cause aangespannen rechtzaak om de tekst van deze verklaring openbaar te maken, produceerde een voor 95 procent zwartgemaakt document. De enige interessante leesbare woorden hierop waren: ‘surprise material’.
Ufologisch Amerika beschouwt het hele CIA-zelfonderzoek dan ook als een lachertje, dat de meest voor de hand liggende vragen openlijk negeert. Waarom gedragen de sinds juni 1947 waargenomen schotels en lichtbollen zich juist absoluut niet als conventionele vliegtuigen als de U2? Waarom worden ze zo vaak waargenomen? Waarom wordt alle documentatie over het incident te Roswell, waar in juli 1947 een raadselachtig voorwerp crashte, nog wel hardnekkig geheim gehouden?
Het is ook om andere redenen een raadsel waarom de Amerikaanse overheid blijft volharden in duistere kat-en-muisspelletjes. Door de geheimzinnigheid rondom ufo’s in stand te houden, heeft ze niet alleen een bloeiende ufo-folklore geschapen, maar ook veel vertrouwen van de bevolking verloren. Met als gevolg is dat hele volkstammen inmiddels meer waarde hechten aan paranoïde televisieseries als The X-Files dan aan het wekelijkse praatje van de president. Een recente Gallup-opiniepeiling wijst uit dat maar liefst 73 procent van de Amerikaanse bevolking nog steeds gelooft dat ‘de regering meer weet over ufo’s dan ze wil prijsgeven’. Vijfenveertig procent zoekt de oorsprong van ufo’s in het buitenaardse. En in de donkerste krochten van het Internet gonst het van de paramilitaire milities die hun eigen versie van het ufo-geloof ‘de regering zelf bestaat uit demonische buitenaardse wezens!’) mengen met voor het landsbelang hoogst gevaarlijke terroristische activiteiten.
Wordt dit allemaal voor lief genomen omwille van een stapeltje, vaak tientallen jaren oude topgeheimen? Of is er soms - zoals half Amerika denkt - echt iets aan de hand met buitenaards leven? Maar waarom zegt men dat dan niet gewoon? De dag erna moet idereen toch weer naar het werk. Een week later zouden de buitenaardsen al volstrekt alledaags zijn.
Plausibeler is - hoewel we nu pas echt beginnen met komplotdenken - dat de geheime dienst de ufo-mythe niet alleen in stand heeft gehouden, maar in 1947 zelfs bewust heeft gecreëerd. Ontegenzeggelijk was er tijdens dit hoogtepunt van de Koude Oorlog, waarin geheel Amerika haar vrije tijd doorbracht met het bouwen van schuilkelders uit aluminiumfolie, behoefte aan een extra stimulans om de bevolking alert en bevreesd te houden. Men meende aan de vooravond van een atoomoorlog met de Russen te leven, en daarom werd het motto van deze tijd - ‘Watch the skies!’ - er dus van alle mogelijke kanten ingepompt.
Moeilijk kan het nooit geweest zijn: een vaag ongeluk bij een luchtmachtbasis in Roswell plus een paar sensationele maar slecht verifieerbare roddels waren vijftig jaar geleden genoeg om de ufomythe te ontketenen.
Kan het zijn dat het ufo-mysterie slechts een uit de hand gelopen propagandamaatregel is van de Amerikaanse overheid? Is dit de ‘geheime’ informatie die ‘omwille van het landsbelang’ niet uit de doofpot mag worden gehaald? Indien dit zo is, lijkt het onwaarschijnlijk dat deze doofpot ooit open zal gaan. Het verhaal van de overheid die de bevolking angstig en onwetend houdt door het verspreiden van leugens, wie zou dat immers geloven?