De Spinozalens is een onderscheiding die wordt toegekend aan een denker die internationaal aanzien geniet voor zijn of haar bijdrage aan het debat over ethische grondslagen van de samenleving. De prijs bestaat uit een sculptuur en een bedrag van tienduizend euro en werd eerder toegekend aan Pierre Rosanvallon, Richard Sennett, Michael Walzer, Donna Dickenson, Tzvetan Todorov, Avishai Margalit en Edward Said.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur Ontvangst.

16.00 uur Opening door Sijbolt Noorda, voorzitter van het bestuur van de Stichting Internationale Spinozaprijs.

Welkomstwoord door Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag.

Laudatio door Frank Vandenbroucke, voorzitter van de jury.

Lezing Coming of Age, Riffing on Kant door Susan Neiman.

Muzikaal intermezzo.

Interview van de laureaat door Bas Heijne, schrijver.

17.45 uur Receptie.

Voertaal: Engels

Maandag 24 november 2014 vanaf 15.30 uur

De Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag

Gelieve u aan te melden via protocol@denhaag.nl