Oplossing cryptogram 2868
Horizontaal: 6 doel-stellingen,
9 ver-schot, 10 atelie®,
11 standaard-tekst, 12 knap,
13 week-makers, 15 teen-gang-er,
18 stro(men), 19 stem-orgaan,
21 mat, 22 Riet-veld, 23 deken.
Verticaal: 1 adressen-bestand, 2 Verstappen, 3 centrale, 4 giet-staal,
5 insert (anagr.), 7 schaduw-patroon, 8 gelijk-gestemden, 14 stop-tijd, 16 ge-aard, 17 runner, 20 Mark (Rutte).