15-32 punten: Keurig correct U bent een gevoelig mens. U hebt oog voor zowel het grote onrecht van institutioneel racisme en structureel geweld, als voor het kleine leed van een achteloos in de mond genomen kwetsend woord. U begrijpt dat het in de wereld gaat om macht en strijdige belangen. In zo'n strijdperk kun je niet neutraal zijn. Je moet kiezen. U doet dat met verve. U kiest tegen onrecht en voor de verdrukten. U bent ambitieus omdat u de wereld zoals hij is niet wenst te ervaren, maar u bent ook bescheiden, omdat u liefdevol bereid bent om de verdrukten te volgen in hun oordeel. Wat zij kwetsend vinden, vindt u kwetsend, wat zij onoirbaar 33-38 punten: Optimistisch correct U weet dat er genoeg ellende in de wereld bestaat. U meent dat iedereen daar zo langzamerhand ook wel genoeg van doordrongen is. Daarom is het tijd om de negatieve berichtgeving te staken. U wilt het mooie, het goede, en vooral het schone van de multiculturele samenleving tonen. U bent niet gevoelig voor de anonieme taal van de wetenschappers en de politici die alleen problemen zien. U wilt meer poëzie in het denken over de multiculturele samenleving. U keert zich fel tegen elk zuiverheidsdenken. U verheerlijkt de métissage, de vermenging. U hebt voor de lezers slechts één advies: gaat heen, kruip bij 39-43 punten: Legalistisch correct Het secularisme heeft het pleit niet gewonnen omdat iemand ooit heeft aangetoond dat God niet bestaat. Over het bestaan van het hogere kun je eeuwig twisten. Beter en effectiever is het om de vraag domweg niet meer te stellen. U beseft dat het debat over de multiculturele samenleving net zo is doordrenkt met irrationele sentimenten. Daarom vindt u het tijd om het zakelijker en koeler aan te pakken. Wie op racisme reageert met een even extreme en irrationele solidariteit met gekleurden en verstotenen, blijft voor eeuwig gevangen in de oude vooroordelen. Mensen moeten leren om een duidelijk onderscheid te maken tussen privé en openbaar. Mensen moeten alleen over kleur spreken als dat relevant is. Waarover men niet spreken kan moet men zwijgen. Alleen door veel en slim te zwijgen komen we bij de ideale samenleving, waar kleur 44-60 punten: Dapper correct Het grootste compliment dat je iemand kunt maken is hem bekritiseren. Dat betekent dat je hem of haar serieus neemt. U beseft dat tolerantie veel te lang een excuus is geweest om de Ander te negeren. Dat is een vorm van vrijwillige apartheid. Het is nu tijd om met elkaar te praten. Maar dan moet ook alles kunnen worden gezegd. Natuurlijk heeft de multiculturele samenleving alles met moraal te maken, maar voor u is er maar één morele vraag: bent u dapper of voegt u zich naar de modieuze mening? Durft u ook verstotenen te bekritiseren of zwijgt u hen liever paternalistisch dood?