Het artikel ‘Wij waren hun enige hoop’ waarin een reconstructie is gemaakt van de ondergang van de ngo Mayday Rescue (in De Groene van 12 september 2021) bevat geen ‘relevante feitelijke onjuistheden’, concludeert De Raad voor de journalistiek naar aanleiding van een klacht van de Volkskrant. Ook de klacht van de Volkskrant dat de krant in het stuk wordt beschuldigd van een ‘fraudeframe’ en ‘desinformatie’ zonder toepassing van wederhoor, wordt afgewezen. De Raad noemt de handelswijze van De Groene ‘zorgvuldig’.

Wel oordeelt de Raad dat De Groene bij het onthullen van een anonieme bron van de Volkskrant de auteurs om wederhoor had moeten vragen. Dat de Volkskrant hierover nietshad kunnen zeggen vanwege de beloofde geheimhouding – en tijdens de zitting stelde dat zij ‘geen mededeling overhaar anonieme bronnen’ doet, vanwege ‘journalistieke bronbescherming’ – doet hier volgens de Raad niets aan af en was onzorgvuldig.

De Raad stelt tot slot dat ‘voor de hand had gelegen als klaagster (de Volkskrant) was ingegaan op de uitnodiging tot een gesprek (van De Groene), zodat partijen wellicht tot elkaar hadden kunnen komen’.