Misschien is, maar voorspellen is hier meer dan iets anders uit den boze, dan het, al of niet meer of minder feestelijke, ogenblik aangebroken waarop een andere groente zijn mond opendoet. Pas op dat tijdstip. Maar nu, ik sta erop dat wie dan ook van mij aanneemt dat het waar is, klonken in mij, en je neemt aan dat het in je hoofd is maar daar, zo zag ik op de MRI van eigen schedel, is niet zo veel ruimte meer, om het zo mooi te laten klinken als ik het op dat moment hoorde, de woorden van Frank Zappa. Zappa zong. Wat zong Zappa? ‘Call any vegetable and the chances are good, that the vegetable will respond to you!’ Dat zong Zappa al heel wat jaren geleden maar pas nu is het werkelijkheid geworden. Er is (in het kort) een wwwonder gebeurd. Hoewel eerst echter nog iets anders Ja, wij lezen het goed. Ik introduceer hier een idee waar mij tot op dit, door een zingend mirakel in de was gezette, moment het initiatief ontbrak om voor te ijveren. Ik wilde mij allang, zij het in bescheiden mate, inzetten voor een rantsoentje taalverduidelijking. Je moet alles gedaan hebben in je leven. Behalve incest en volksdansen. Zei Sir Thomas Beecham. Als volgt. Wil je de zeggingskracht van een woord verhogen dan zet je daar een extra, of zelfs twee extra beginletters voor. Dat deze verrijking van de taal, indien toegepast in de gesproken taal vooral tegenwerking zal ondervinden van sommige stotteraars is bijzaak. Omdat sommige hhhelderheid in dit llleven immers hhhoofdzaak is, waar of niet? Andere sommige stotteraars daarentegen… Blijf ik mij afvragen of we deze ingreep ook kunnen uitbreiden tot de gewone klinker. Men voelt waar ik heen wil. Mag ik in dat geval spreken van uuui? Mag ik het vervolgens ook hebben over zuiuiuinig? Of zzzo? Voelt mmmen?