Jeruzalem – Deze maand is een Israëlische soldaat op het nippertje door de politie gered van de dood door steniging. De stenengooiers waren geen Palestijnen maar ultraorthodoxe joden, net als de soldaat zelf. De aanval vond plaats midden in Jeruzalem.

De meeste ultraorthodoxen moeten niets hebben van de dienstplicht – drie jaar voor mannen, twee voor vrouwen. Ze beweren dat niemand Israël zo goed verdedigt als zij: met hun gebeden. Een van de sektes binnen de gemeenschap heeft een ander argument om de dienstplicht te weigeren: ze verafschuwen de staat Israël, die immers gesticht is door de atheïst Ben Gurion in plaats van door de Messias. Deze religieuze antizionisten weigeren overigens niet de subsidies die de gehate zionistische staat hun toekent om zich fulltime aan hun thorastudies te wijden.

Zelden of nooit is er in Israël een grotere demonstratie geweest dan het vinnige protest van de ultra’s tegen de wet die hun privilege afschafte. Dat was in 2014. Maar aan het eind van datzelfde jaar werd de vader van die wet, de vroegere tv-presentator Yair Lapid, uit de regering gezet, waarna Netanyahu voor een nieuwe regering een beroep moest doen op de ultraorthodoxe partijen. Hun voorwaarde om Netanyahu aan een meerderheid te helpen was de intrekking van de verfoeide dienstplichtwet. Het enige wat ultraorthodoxe jongeren tegenwoordig hoeven te doen is een vrijstelling aanvragen bij het rekruteringsbureau.

Maar velen weigeren om principiële reden zelfs die kleine moeite. Iedere arrestatie van een dienstplichtontduiker jaagt de spanningen in de ultraorthodoxe gemeenschap verder op. Jongeren die toch in dienst gaan worden vaak door hun familie verstoten en door hun geloofsgenoten gemolesteerd. Demonstraties tegen de dienstplicht leiden soms tot veldslagen met de politie. De haard van het verzet is de Jeruzalemse wijk Mea Sjearim, een bolwerk van ultraorthodoxen waar de wil van de rabbijnen wet is. Via muurkranten geven ze hun instructies door.

Een paar weken terug werd op zo’n plakkaat een ‘religieus decreet’ gepubliceerd, dat ultraorthodoxe dienstplichtigen het bevel gaf zelfmoord te plegen om niet te worden ingelijfd. Als dat toch gebeurt, moeten ze vrouwelijke soldaten en commandanten van het ‘anti-joodse leger’ doden. Al eerder was een officier in Mea Sjearim bekogeld met stenen, eieren en vuiligheid. Zijn auto werd vernield en hij werd met de dood bedreigd. Zijn argument dat hij in Gaza had gevochten opdat zijn aanvallers rustig de thora konden bestuderen, sloeg niet aan.