Amsterdamse stadsdichter F. Starik en dichters Baban, Saskia de Jong, Jan Kal, Thomas Möhlmann, Ester Naomi Perquin, Patty Scholten, Mustafa Stitou, Peter Swanborn en Menno Wigman dragen een voor ‘Poëzie aan de steiger’ geschreven sonnet voor, of kiezen favoriete sonnetten uit eigen werk dan wel uit de (wereld)literatuur. Wim Brands voorziet de avond op geheel eigen wijze van wetenswaardigheden (‘sonnetines’) over de bekende dichtvorm. Ook zal spoken word-dichter Najiba Abdelloui met een sonnetperformence bijdragen aan de avond. Muziek is er van zangeres Mara Sophie en anderen.

‘Poëzie aan de steiger’ wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum, Stichting Elise Mathilde Fonds en het Peter Paul Peterich Fonds

Organisatie: de Rode Hoed en de SLAA.

(Persbericht)