In zijn boek De nieuwe democratie, dat vorig jaar verscheen, pleit socioloog Willem Schinkel voor een nieuwe politisering om het uitgebluste democratische debat nieuw leven in te blazen. Onderdeel daarvan is een vurig pleidooi voor utopisch denken. De utopie, was die, na het communisme en maoïsme, niet besmet geraakt? Filosoof Hans Achterhuis, die meerdere kritische boeken schreef over de utopische verleiding, stelde Schinkel in een briefwisseling in De Groene Amsterdammer dan ook de vraag: waarom kleed je je beschouwingen in het gewaad en de logica van de utopie? Tegenover de denkers die de heilsverwachting omarmen pleit Achterhuis voor ‘een politiek van maat houden en simpel fatsoen in plaats van verleidelijke vergezichten’. Schinkel hanteert, schrijft hij in de briefwisseling, een ander concept van de utopie en de utopische verbeeldingskracht biedt volgens hem juist een kader om boven de ‘politiek van het loutere probleemmanagment’ uit te stijgen.

Is het nieuwe utopisme dat her en der opduikt politieke noodzaak of spelen met vuur? Daarover praten Willem Schinkel en Hans Achterhuis, na hun briefwisseling, verder onder leiding van Groene-redacteur Koen Haegens.

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | 020 525 8142.

Tentoonstelling in Museum De Lakenhal t/m 5 januari 2014