Het oudste opinieweekblad van Nederland, onafhankelijk sinds 1877, en sindsdien baken van vrijzinnige meningsvorming op het gebied van politiek, maatschappij, cultuur en literatuur, zoekt een

Directeur/uitgever (0,8 FTE)

De functie

De directeur/uitgever van De Groene Amsterdammer draagt zorg voor de continuïteit van de uitgeverij. In nauw overleg met de hoofdredacteur stelt hij/zij de begrotingen en meerjarenplannen op en bewaakt die. Hij/zij geeft leiding aan alle uitvoerende niet-journalistieke activiteiten en is eindverantwoordelijk voor uitgeef- en communicatieplannen, lezersmarketing, druk, distributie en advertentieacquisitie. Naast De Groene Amsterdammer heeft hij/zij ook het cultureel literaire tijdschrift De Gids als uitgever onder zijn/haar hoede en verzorgt hij/zij uitgeeftaken voor het NIW en De Correspondent.

De Groene Amsterdammer is een NV en alle aandelen worden gehouden door de Stichting Groene Beheer.

Het profiel

De man/vrouw die wij zoeken heeft ruime ervaring in het uitgeversvak binnen de (weekblad)journalistiek. Hij/zij heeft een visie op de positie van De Groene Amsterdammer op de grillige bladenmarkt en heeft het ondernemerschap en de ambitie om het weekblad verder te exploiteren en te laten groeien. Hij/zij is uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van internet en nieuwe media en is inventief op het gebied van marketing en free publicity. Hij/zij is vertrouwd met De Groene Amsterdammer (óók als lezer) en heeft talent voor het leiden van een kleine, eigenzinnige organisatie. Wij zoeken naar iemand met leiderschap, die er tegelijkertijd ook plezier in heeft zelf uitvoerend werk te verrichten. Iemand die resultaatgericht en ondernemend is en de budgettaire discipline goed weet te bewaken.

Interesse?

Wij bieden een inspirerende baan en een betrokken werkomgeving. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met hoofdredacteur Xandra Schutte op telefoonnummer: 020 5245524.

Graag ontvangen wij uw brief plus cv tot en met 3 februari a.s. gericht aan De Groene Amsterdammer, t.a.v. Trinette Koomen, Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam, of per mail op groene@groene.nl, in beide gevallen onder vermelding van: vacature directeur.

Wij stellen het ook zeer op prijs als u ons op geschikte kandidaten wijst.