Manchester – ‘Nederlandse journalist! Ben je hersteld van je liesbreuk?’ Joviaal is de begroeting van Stanley Johnson bij de ingang van het auditorium waar zijn zoon Boris zijn congrestoespraak gaat houden. Een jaar geleden had ik ‘de vader van’ geïnterviewd, enkele dagen voor een liesbreukoperatie. Ik bespaarde hem de medische malheur maar was verrast te horen dat hij sinds de ‘federale’ rede van Jean-Claude Juncker ook een Brexiteer is.

De familieperikelen van de Johnsons, Engeland succesvolste familie, behoorden tot de hoogtepunten van de referendumcampagne. Waar Boris en zijn half-Indiase vrouw voor beëindiging van het lidmaatschap waren, waren pa Stanley, zus Rachel (publiciste) en broer Jo (staatssecretaris) tegen. Op de zondag voor het referendum hield Boris een Brexit-toespraak op de Londense Old Billingsgate Market, terwijl zijn pa oreerde op een eurogezind evenement in Hyde Park. Gezeten in een strandstoel had hij me die zondagmiddag voorgelicht over zijn tijd als topambtenaar in Brussel, waar hij zijn oudste zoon met goede hoop naar een Europese school had gestuurd. Veel hielp het niet. Het feit dat kinderen uit verschillende landen kliekjes vormden overtuigde Boris er juist van dat een verenigd Europa onhaalbaar is. Stanley zei dat de EU problemen heeft, maar dat een gezamenlijk milieubeleid domweg te belangrijk is.

Teleurgesteld door de uitslag ging de oude Johnson een satirische Brexit-thriller schrijven, Kompromat, over hoe een Russische president het referendum aangrijpt om Europa te ondermijnen. Hij noemde zijn 25ste boek ‘the first fake book’, maar achtte het niet onwaarschijnlijk dat Poetin werkelijk een subversieve rol heeft gespeeld bij de Brexit. Bij de presentatie was de hele Johnson-clan aanwezig, inclusief Boris. De minister van Buitenlandse Zaken komt in het te verfilmen boek voor, maar speelt onder de naam Harry Stokes een opvallend kleine rol.

En nu is vader dus overgestapt naar het Brexit-kamp, wat hem de nodige publiciteit heeft opgeleverd. ‘Boris heeft beweerd dat de Britten de EU al veertig jaar naar een andere richting hebben proberen te wenken, maar dat we daar niet veel succes mee hebben gehad. Het is nu tijd om weg te gaan.’ De kans is klein dat de andere kinderen de stamoudste volgen. Rachel is lid geworden van de eurogezinde Liberaal-Democraten, stiekem hopend op een plekje in het Lagerhuis. En Jo? De naam van ‘de saaie Johnson’ is gevallen als toekomstig premier…