Vindt u ook dat buitenlanders het slecht doen? Maar wilt u liever iets anders zeggen dan wat Tweede-Kamerleden elkaar nabauwen? Dat kan. Afgaand op de gesjeesde allochtone Tweede-Kamerleden is de integratie van buitenlanders totaal mislukt. Mannen als Ali Lazrak van de SP en João Varela van de LPF doen het erg slecht. Zoals eerder Ousama Cherribi van de VVD, die geen deuk in een blik olijfolie kon schoppen, Tara Singh Varma van GroenLinks die loog dat ze barstte en Evan Rozenblad van de PvdA die wegens bedrog de Kamer niet eens haalde. Volksvertegenwoordigen: migranten kunnen er geen zak van. Ali Lazrak kan niet eens lezen, want hij weet niet waar hij zijn hand tekening onder zet. Ali Lazrak kan ook niet met geld omgaan want hij vindt de tweeduizend euro per maand als gevolg van die handtekening te weinig. (Een socialist die niet van twee keer modaal rondkomt: het is als Rob Oudkerk in een klooster.) João Varela is nota bene uitgeroepen tot de slechtste politicus van het jaar 2003, en inderdaad verneem je van de man weinig tot geen zinvolle opmerkingen. Een ruim aantal migrantenvrouwen doet het in de Tweede Kamer feitelijk beter. Maar wie daarop wijst en begint over Hirsi Ali van de VVD of Albayrak van de PvdA leeft in een «vals bewustzijn» en moet om verlicht te raken met pek en veren de stad uit gejaagd.

Nee, de wetenschap helpt ons verder. Naar aanleiding van de moord op Hans van Wieren, naar verluidt om redenen van eer, schrijft de antropoloog Hans Werdmolder in Trouw van zaterdag 17 januari: «Volgens (de Leidse turkoloog A.) Nauta is een buitensporige reactie typerend voor mensen uit het Midden-Oosten en het Mediterrane gebied met een weinig stabiele culturele achtergrond.» (Zoals bekend verondersteld door drs. A. Nauta waren ook Joes Kloppenburg, Pim Fortuyn en Carlo Picornie slachtoffer van buitensporige reacties van mensen uit het broeinest tussen de Canarische Eilanden en de Pakistaanse grens.) Er zijn zo’n 350.000 Turken in Nederland, waarvan ongeveer de helft slecht geschoold is. Meer dan de helft van die Turken met een instabiele achtergrond is weer man. Ongeveer die hele groep heeft wel eens zware of minder zware vormen van discriminatie en dus vernedering ervaren (gegevens uit het rapport van de commissie-Blok).

Volgens Werdmolder en Nauta staan er dus zo’n tachtig- tot negentigduizend Turken met het kwijl uit de mond klaar om met iemand af te rekenen. Vervolgens kun je op basis van algemene ontwikkeling nagaan dat van die groep twee vijfde tot de helft getrouwd is en daarvan weer de helft dus wel eens bedonderd is. Dat betekent dat nog zo’n vijftien- tot twintigduizend Turkse broers gereed staan om vanwege eerwraak zussen, schoonzussen en minnaars om te leggen. Bovendien overlappen die groepen van gekwetsten en bedrogenen elkaar, dus zo’n vijf- tot tienduizend Turken in dit land hebben pas echt reden eens iemand koud te maken. De antropologie als Belgenmop: kun je nagaan wat een losers die Turken zijn, dat ze per jaar nog geen vijftig mensen weten om te brengen. Ook nu geldt: wie hier discriminatie vermoedt, moet zich laten behandelen voor een «vals bewustzijn».