AMSTERDAM – Het laatste staaltje gekleurd onbegrip werd geleverd bij de gemeenteraadsverkiezingen, toen het electoraat van buitenlandse komaf massaal pvda stemde. Ook de minister voor Vreemdelingenzaken & Integratie liet in haar internetcolumn haar licht schijnen over de uitslag. Om te beginnen met het goede nieuws: het aantal niet-Nederlanders dat zijn stem uitbracht bij de lokale verkiezingen is gestegen. Dat is te danken aan het beleid van Balkenende II, niet in de laatste plaats aan Verdonk. «Deze regering doet immers een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van minderheden. We stellen eisen, prikkelen en activeren hen om zelf hun isolement te doorbreken en aansluiting te zoeken bij de samenleving», aldus de minister.

Gek geprikkeld door haar «beleid» – merendeels stoere uitspraken, proefballonnetjes en juridisch onhaalbare plannen, aangevuld met ad-hocbeslissingen genomen vanuit haar discretionaire bevoegdheid – ging het niet-Nederlandse electoraat in veel groteren getale dan voorheen naar de stembus. Om vervolgens niet op een van de regeringspartijen te stemmen. Hoezo? Verdonk heeft wel een vermoeden: «Vroeger was het voor hen gemakkelijker en dat verklaart misschien waarom veel allochtonen in het stemhokje nog de (schijn)veiligheid van de oude politiek zoeken. Maar de ‹makkelijkste keuze› is op termijn vaak niet de beste!»

De allochtoon mag dan voor eventjes geactiveerd zijn, met zijn gemakzuchtige grondhouding is het nog niet gedaan. En dat terwijl hij/zij enkel gehoor gaf aan de oproep die de minister deed in haar vorige column, gedateerd 24 februari. In dat schrijven sprong de minister op de bres voor de vrijheid van meningsuiting, die bijdraagt aan «een samenleving zoals wij die wensen, aan een vrije maatschappij». Om te eindigen met de woorden: «Democratie is niet voor bangeriken. Dus laat van je horen. Om te beginnen op de verkiezingen op 7 maart».

Democratie blijkt bij nader inzien toch ook geschikt voor bangeriken die kiezen voor de schijnveiligheid van de oude politiek. Verdonk is dus nog niet klaar met haar missie. Het valse bewustzijn van allochtoon Nederland schreeuwt om nieuwe passende maatregelen. Tijd voor een politieke inburgeringstoets?