Van Baalen was bestuurslid en praeses van de Koninklijke Leidsche Studenten Vereeniging tot Vrijwillige Oefening in den Wapenhandel Pro Patria, zoveel is juist. In de praktijk oefenden deze lieden zich vooral in permanente dronkenschap en namen zij zichzelf niet half zo serieus als Vrij Nederland nu doet. Ik zie ze nog in hun deftige flikkerpakjes over het Rapenburg marcheren, stijf van de zenuwen omdat ze steevast op afkeurend gejoel werden onthaald. Voor de gemotoriseerde bakfiets van de legendarische glazenwasser Appie, die handen als putdeksels had en voor geen student opzij ging, vluchtten ze schielijk een steeg in - in overeenstemming met de traditie der weerbare Leidse studenten, die reeds in 1815 een dag te laat kwamen voor de Slag bij Waterloo en aan de vooravond van de laatste oorlog zichzelf ophieven. Wat niet wegneemt dat enkelen een serieuze rol hebben gespeeld in het verzet.

Volgens VN zou Pro Patria een studentenflat aan de Klikspaanweg hebben geterroriseerd met nachtelijke exercities waarbij nazikreten werden aangeheven. Allemaal flauwekul. Die incidenten vonden plaats in het najaar van 1979, toen Van Baalen als aankomend student nog niet eens een kamer had. De studenten die zich op de Klikspaanweg misdroegen, waren Minervanen die geen onderdak hadden gevonden in een Minervahuis. De Studentenhuisvesting had hen gedumpt in een flatje tussen ‘knorren’ en ze lieten geen gelegenheid voorbijgaan hun frustratie af te reageren. De raddraaier was een joodse jongen die een reusachtige Israelische vlag als beddesprei had. Gestoord waren ze, maar geen lid van Pro Patria.

De waarheid is dat VN destijds grote onzin over de vereniging schreef en diezelfde onzin nu weer uit de knipselmappen heeft gehaald. Ik weet nog hoe een VN-redacteur naar Leiden afreisde om de ‘fascistische incidenten’ te inventariseren. Aangezien ik behalve het corps ook de linkse studentenvereniging Catena frequenteerde - een spagaat die mij de niet oninteressante dubbelreputatie van PSP-infiltrant en BVD-agent bezorgde - behoorde ik tot degenen die door hem ‘op gesprek’ werden genood. Het mannetje van VN zat als een inquisiteur achter een tafel, geflankeerd door twee leden van de Leidse Studentenvakbond. In de toedracht waren ze niet geïnteresseerd, alleen in namen van ‘foute’ Minerva-leden. Als ik die al wist, had ik ze aan deze ongewassen dorpstrotskisten in elk geval niet verteld. De verzinsels die VN nu afdrukt (zoals dat Van Baalen na het zingen van het Horst Wessellied in elkaar zou zijn geslagen) zijn door dat volkstribunaaltje bijeengefantaseerd. Overigens droegen deze ‘antifascisten’ ook een uniform, bestaande uit een vuil T-shirt en een spijkerpak met een builtje shag in de borstzak. Vrij Nederland en Pro Patria - in de ideologisch verkokerde jaren zeventig waren ze elkaars spiegelbeeld.

Van Baalen was geen nazi, hij was een provocateur die genoot van de ‘geschokte’ reacties op zijn gedrag, zoals de buitenwacht ervan genoot om Pro Patria ‘fascistisch’ te noemen. Wat ik niet begrijp is dat hij dit niet erkent - inclusief de gewelddadige dronkemanslol waarvoor hij door Minerva afwisselend werd geschorst, uitgekotst en weggelachen - teneinde het verhaal over die nazi-sympathieën des te overtuigender te ontkrachten. In plaats daarvan heeft hij een A4'tje doen uitgaan waarin hij alles ontkent. Van Baalen was wat wij destijds een ‘domme lul’ noemden en dat is hij kennelijk nog steeds. Helaas is domheid geen beletsel in de politiek, evenmin als in de journalistiek.