Deze drie vragen legde De Groene Amsterdammer voor aan de top van de Nederlandse bèta-wetenschap. We vroegen alle Spinoza prijswinnaars en alle knaw-leden uit de aardwetenschappen, de biologie, de geneeskunde, de natuur- en sterrenkunde, de scheikunde en de wiskunde. Ook schreven we alle leden van de Jonge Akademie aan, de afdeling van de knaw voor jonge, talentvolle wetenschappers. Ten slotte vroegen we alle onderzoekers die de afgelopen jaren een zogeheten Vidi- of Vici-beurs hebben gekregen om hun veel belovende onderzoeksvoorstellen in de praktijk te brengen.

In totaal gaven 89 onderzoekers een kijkje in de keuken van de wetenschap. Onder hen waren negen aardwetenschappers, 21 biologen, zeventien natuur- en sterrenkundigen, acht scheikundigen, vier technische wetenschappers en negen wiskundigen.

Van micro-organismen tot hemellichamen, van elementaire deeltjes tot opgekweekte organen: de oogst aan onderwerpen is enorm. Om vat te krijgen op deze dwarsdoorsnede van het bèta-onderzoek kregen we hulp van een begeleidingscommissie bestaande uit Louise Vet (directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie), Appy Sluijs (paleoklimatoloog aan de Universiteit Utrecht) en Eppo Bruins (directeur Technologiestichting STW).Wetenschapsjournalist Broer Scholtens adviseerde bij het schrijven van de stukken. Aan alle vier zijn we veel dank verschuldigd.

In deze special treft u de resultaten van het Groene-onderzoek: een analyse van de datarevolutie die het wetenschappelijk onderzoek de afgelopen jaren ingrijpend heeft veranderd, de tien meest ingrijpende wetenschappelijke doorbraken en een verhaal over de grote open vragen. De komende maanden gaan we in verschillende stukken verder op de materie in.

De bijdragen vormen tezamen een staalkaart van waar het in de bèta-wetenschap op dit moment om draait. Wij presenteren u een selectie en nodigen u van harte uit om verder te lezen op groene.nl/beta, waar alle bijdragen in hun geheel te vinden zijn.