…………………………………………………..
Reacties dinsdag 2 september
…………………………………………………..

Wat vindt u van de zaak Duyvendak?“ is de vraag die hier opgeworpen wordt. Mijn antwoord is eigenlijk simpel: Voer voor moraalridders! Als ik zo de bovenliggende verontwaardiging beluister dan lijkt het wel of het belazeren van parlement en volk (op kosten van de belastingbetaler!) in ons democratisch bestel er nauwelijks toe doet. Diegenen die dit op buitenwettelijke wijze aan de kaak stelden, dienen volgens deze ridders van het fatsoen meer dan twintig jaar na dato alsnog aan de schandpaal genageld te worden. Het zou mij niet verbazen alsook deze zelfde moraalridders prima kunnen leven met, ja zelfs voorvechters zijn van, het voorkomen van een onderzoek naar de deelname van Nederland aan een oorlog tegen Irak, om maar eens een voorbeeld te noemen. Natasha Gerson heeft dus ook groot gelijk als ze schrijft: "Verantwoording? Ja, daag!”

Sjaak Lauwers

…………………………………………………..
Reacties vrijdag 29 augustus
…………………………………………………..
Wat jammer dat je bij andere artikelen niet kan discuseren.B V ..bij Vader toe snack niet meer.Er zijn staan in de Groene Amsterdammer altijd interessante artikelen voor een leuke duscussie. Jammer dat dit er niet.Of durven jullie dit niet te verantwoorden Redactie . :)…
mia
…………………………………………………..

Het past naar mijn gevoel niet om het verleden zo maar met de ogen en de inzichten van nu te kritiseren. Is hier nog sprake van redelijkheid en billijkheid? Een van onze democratisch verworven inzichten is de verjaring. Zou die ook niet op jeugdzonden als deze van toepassing kunnen zijn?

Ronald Berkhoff
…………………………………………………..

Volgens mij wordt de zaak behoorlijk overtrokken, door te doen alsof het gaat om een hetze tegen links. Ik zie een veel beperkter perspectief: past het een bestuurder om deel te nemen aan of op te roepen tot buitenwettelijke acties? Dat geldt met terugwerkende kracht: ook acties in het verleden kunnen de indruk wekken van een impliciete instemming.

Wijnand Duyvendak is zo onhandig geweest om vol trots te refereren aan zijn inbraak bij het ministerie van EZ. Hierdoor wekt hij de schijn dit soort acties nog steeds acceptabel te vinden. En daar ligt het probleem: hij is niet zomaar een willekeurige burger. Als parlementariër is hij (mede)verantwoordelijk voor de wetten in ons land. Bij die rol hoort ook het accepteren van de uitkomsten van het democratische proces.

Daarbij kwam toen nog de onthulling dat Bluf had opgeroepen tot het lastigvallen van ambtenaren. Dat is - en was ook al in de jaren ‘80 - voor veel mensen voorbij de grens. Je distantiëren van zo'n actie is dan welhaast een eis, waarbij het dan aan je partij is om te besluiten wat ze daarmee wil doen.

Overigens denk ik een rechtse politicus net zo hard was aangepakt. Zoals cultuursocioloog Gabriel van den Brink al aangaf in Nova: over de hele linie zijn we strikter geworden. Gedrag dat in de jaren '80 werd gedoogd, leidt tegenwoordig vaak tot verontwaardiging, soms zelfs tot ontslag of vervolging. Daarbij komt dat Wijnand Duyvendak het over zichzelf heeft afgeroepen; had hij zijn mond gehouden, dan was er wellicht niets aan de hand geweest.

Maar als kiezer ben ik blij met deze discussie, vooral als het ertoe mocht leiden dat kandidaat-kamerleden zich voorafgaand aan de verkiezingen verantwoorden voor hun daden. Dat geeft mij de mogelijkheid een eigen oordeel te vellen, en het voorkomt nare verrassingen achteraf.
Janet van Belkom
…………………………………………………..

verbazing heb ik de hele affaire Duyvendak gevolgd en zelfs naar de boekpresentatie gegaan om daar mijn boete doening te doen. Boete doen voor het opkomen voor mensenrechten in de wereld,opkomen voor vrede en tegen de vernietiging van de aarde. Keurige mensen waren bij de presentatie aanwezig zo ook oudere actievoerders die te kennen gaven dat zij het gevoel hadden fout geweest te zijn in de oorlog. Foutbevonden door de maatschappij en politiek. Voor vele dictators of mensenrechtenschendende presidenten en bazen van multinationals( die over lijken gaan) wordt de rode loper uitgelegd .Door de hapsnapjournalistiek krijgen wij weinig tot geen diepgang in de nieuwsvoorziening en het volk wordt met leugens en bedrog in slaap gesust. Twee oorlogen die met leugens en bedrog worden gesteund door de tweede kamer en men weigert een onderzoek. Ik zou willen dat men een inbraak zou kunnen doen en alle feiten boven tafel zouden krijgen. Niet de inbraak zou veroordeeld moeten worden maar de gene die de oorlogen steunen .Die zich niet aantrekken van waarheidsvinding en rechtvaardigheid. Die oorlogspropaganda bezigen en daar nog trots op zijn ook. Ik was of ben niet fout maar de gene die nu met de vinger wijzen naar de activisten zouden zich diep moeten schamen. Ook de mensen die accepteren dat de waarheid niet boven tafel komt, moeten zich schamen.

Jose van Leeuwen
…………………………………………………..

Een mens moet zicht altijd kunnen verantwoorden voor zijn doen en laten. Buitenparlementaire actiegroepen zijn thans geÃ&hibar;nstitutionaliseerd en krijgen subsidie van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, dus waar hebben wij het over. Sinds Fortyn weet Links Nederland zich geen houding meer te geven, bang voor alle Fortyn addepten. De vraag is eigenlijk waar men bang voor is?

…………………………………………………..

Ga naar de vorige discussie