Kort gezegd komt de boodschap van Depla op het volgende neer: de transactie waarbij de gemeente Eindhoven de grond onder het stadion van PSV koopt om de noodlijdende club te redden kost geen geld omdat de gemeente huur krijgt, levert geen risico op omdat er strikte voorwaarden zijn bedongen, en is niet verboden volgens Europese regels omdat het geen directe subsidie betreft.

Dat is drie keer onjuist. Ten eerste dat het geen geld zou kosten. In een scherpe column in de Volkskrant rekent Frank Kalshoven voor dat bij een marktconforme renteopslag van drie procent PSV in feite met 1,4 miljoen per jaar gesteund wordt door de gemeente Eindhoven. De stad leent haar kredietwaardigheid aan de club - die zou zelf nooit zo voordelig kunnen lenen.

Dat heeft te maken met het risico, het tweede punt. PSV is met recht minder kredietwaardig in de ogen van banken, maar het risico voor de gemeente gaat veel verder dan alleen een verschil in renteopslag. Als er íets duidelijk werd uit het uitgebreide onderzoek van De Groene Amsterdammer naar de steun van gemeenten en provincies aan voetbalclubs, dan is het wel dat eenmaal investeren gelijk is aan het passeren van een denkbeeldig point of no return. De gemeente wordt moreel en financieel belanghebbende en zit vast. Denkt Depla nou werkelijk dat, als PSV over een paar jaar helaas toch weer krap bij kas zit, de gemeente zal zeggen: jammer, dan sluit je de tent, breken wij het stadion af en bouwen er een fijn winkelcentrum? Natuurlijk niet. En omdat PSV dat heel goed weet, gaat er nauwelijks een prikkel uit van die harde voorwaarden. Reken er maar op dat PSV die grond ooit in bruikleen krijgt, omdat dat zo belangrijk is voor de stad.

Ten derde de Europese regels, die steun aan voetbalclubs verbieden. Formeel heeft Depla gelijk: grond kopen en verhuren om eenmalig de clubkas te spekken is geen directe subsidie. Maar als nou ergens het begrip ‘verkapte staatssteun’ voor is uitgevonden… Uit de variëteit aan constructies om toch clubs te steunen blijkt de bereidheid creatief te zoeken naar mazen in de wet, maar het gevolg is een gebrek aan transparantie.

Nee, de les uit tien jaar staatssteun aan clubs is dat het leidt tot een ongewenste en langdurige verstrengeling van gemeenten met het voetbal, die eigenlijk structureel niets oplost. Clubs zijn geen normale bedrijven, en gemeenten zijn geen banken. Pretenderen dat het anders is zorgt slechts voor een mantel over het financiële beleid van betaald-voetbalclubs.