Verkiezingen

Democratie! De bewindslieden van het kabinet-Kok vragen zich af of het lukt een tweede paarse coalitie te smeden. PvdA en VVD vrezen dat D66 te weinig zetels zal krijgen. Hiermee geeft deze regeringsploeg aan hoe er gedacht wordt over de stem van de burger. Als er minder of weinig mensen op D66 stemmen, dan geeft dat de mening van de stemgerechtigden weer. Was dat niet de bedoeling van het uitbrengen van je stem?

Natuurlijk gaat D66 verliezen. Waar staan ze voor? Ja, nee, geen mening. Dat schreef ik vier jaar geleden al en het is sindsdien alleen maar slechter geworden. Neem bijvoorbeeld de manier waarop er met kandidaten en zittende vertegenwoordigers wordt omgegaan. Schandalig.
Denk aan de onwaarheden die er verspreid worden over andere partijen. Schandalig.
Nou ja, in maart en mei is het voorbij.
Daarna krijgen we de formatie en het regeerakkoord, met het CDA? Volgens het doemdenken van dit kabinet is dat zo. Van mij hoeft dat niet, omdat ik het wel een opluchting vind, zo zonder het CDA, ook al doen ze net of ze een nieuw sociaal gezicht hebben. Maar heb ik meer aan D66 dan aan het CDA?
Nog ruim vijf maanden, wat een ellende. Misschien hebben de huidige VVD- en PvdA-ministers gelijk: geen democratie meer, geen verkiezingen meer, geen politieke bewegingen meer. Pas op de plaats. Kok en Dijkstal bepalen de zetelverdeling. Tien voor D66, van wie één minister.