Een fatsoenlijk politicus moet aan mensen die niet tevreden zijn met het Nederlandse beleid ten aanzien van immigranten uitleggen dat je eventueel nog kunt discussieren over economische vluchtelingen, maar dan eerlijk. Eerlijk zeggen dat de Nederlandse economie kapot gaat zonder de economische vluchtelingen en de illegalen. Maar klakkeloos roepen dat mensen die om welke reden dan ook vermoord of vervolgd zullen worden in eigen land, in hun eigen werelddeel moeten blijven, is een misdadige ontkenning van de werkelijkheid. En dom demagogisch. Er zullen altijd laarzen blijven, zolang er zo veel runderen zijn!
Het verschil met de extreem-rechtse Haider in Oostenrijk, die net in Karinthie, Tirol en Salzburg een verkiezingsoverwinning heeft behaald, wordt steeds kleiner. Het land is vol, de invloed van buitenlanders moet teruggedrongen worden, weg met Europa.
In het kader van Europa zal Bolkestein over een tijdje helaas gedeeltelijk zijn zin krijgen: vastgestelde aantallen van wie we opnemen waarvandaan, verdeeld over de Europese landen; de Europese buitengrenzen hermetisch gesloten; een lijst van veilige landen, terwijl iedereen weet dat dat een schijninvulling zal zijn.
Zo'n standpunt vlak na het aannemen van de Wet Gelijke Behandeling, tijdens een discussie die de rechten van vreemdelingen sterk en slecht beperkt, hoe bestaat het. Binnenkort zullen de eerste Nederlanders ons land ontvluchten uit angst voor Bolkestein. Een verkiezingstruc, bah!