Virus, vaccin, verkiezingen. Drie V’s die kort en bondig het afgelopen jaar samenvatten en vooruit kijken naar het nieuwe jaar. Met als klap op de vuurpijl de mogelijkheid om in de laatste Groene van 2020 nog even los te mogen gaan op het thema Verlossing. Dat alleen al voelt als een bevrijding.

Hierbij de wensen op mijn Verloslijstje:

 • Het woord Verlossing leidt niet tot een onverzoenlijke discussie over de vraag of Nederland nu wel of niet een joods-christelijke traditie kent, waardoor het thema van dit Kerstnummer precies doet waar we van verlost zouden moeten worden.

 • Het post-covid normaal wordt niet normaal. Dat verlost ons van het oude.

 • Afstand houden, handen wassen en in de elleboog niezen worden daarom opgenomen in het grote etiquetteboek Hoe hoort het eigenlijk?

 • Verlos ons van de roep om leiderschap. Wie het niet kan laten toch leiderschap te eisen, moet dan voortaan luisteren.

 • Meer roep om humor mag wel. Lachen om die humor is overigens niet verplicht.

 • Verlos ons van het virus, geef ons meer vaccins en minder dinsdagavonden met persconferenties tijdens het avondeten. Dat de doventolken daardoor niet meer zo prominent in beeld komen, zal via influencers goed gecommuniceerd moeten worden om hun verdwijnen van het tv-scherm dragelijk te maken voor de kijker die nog steeds bezig is zich de gebarentaal eigen te maken.

 • Het nieuwe kabinet besluit om op de Noordzee ter hoogte van Den Haag, daar waar water en lucht bij elkaar komen, een permanente stip op de horizon te zetten.

 • Op het bezigen van de woorden perspectief en knuffelen komt een boete. Deze boete wordt verdubbeld als het knuffelen in een adem wordt genoemd met opa en oma.

  Ook Kamerleden en bewindspersonen zijn maar mensen, verlos ook hen van het kwade
 • De Tweede Kamer blijft tijdens de renovatie van het Binnenhof verplicht in de huidige gebouwen werkzaam. Klachten van Kamerleden over lawaai, stof en ongemak zullen niet in behandeling worden genomen.

 • Minder talkshows met steeds dezelfde gezichten over steeds dezelfde onderwerpen.

 • Minder aandacht in de media voor narcistische politici. Media die dat toch doen, mogen zich niet meer verschuilen achter het argument dat ze anders het verwijt krijgen deze politici te boycotten.

 • Verlos ons van opiniepeilingen in aanloop naar verkiezingen.

 • Virtuele winst voor een politieke partij in een van de zeldzame peilingen die nog wel zijn toegestaan, mag niet worden beloond met meer media-aandacht, laat staan met een prominente plek in een van de laatste verkiezingsdebatten die op tv worden uitgezonden.

 • Het maximum aantal fracties in de Tweede Kamer wordt gesteld op tien. Wil een Kamerlid zich tussentijds afsplitsen van de moederpartij als het maximum van tien al is bereikt, dan kan dit Kamerlid niet zelfstandig als eenmansfractie verder.

 • Wanneer een Kamerlid zich wil afsplitsen van de moederpartij als er minder dan tien fracties zijn, moet een toetsingscommissie daarover oordelen. Eén lid van de nieuw in te stellen commissie moet een vertegenwoordiger van de Parlementaire Persvereniging zijn. Verslaggevers op het Binnenhof lijden ernstig onder het huidige grote aantal fracties. De minister van Binnenlandse Zaken kan een benoeming in deze toetsingscommissie niet vetoën. Het advies van de toetsingscommissie is bindend.

 • Een fractie mag slechts een keer per kwartaal een motie van wantrouwen tegen een minister of staatssecretaris indienen. Een hoofdelijke stemming aanvragen mag per fractie een keer per maand.

 • Mondelinge Kamervragen mogen niet langer gesteld worden naar aanleiding van een nieuwsbericht. De standaard eerste vraag of de bewindspersoon kennis heeft genomen van dat nieuwsbericht kan daardoor worden geschrapt.

 • Ook Kamerleden en bewindspersonen zijn maar mensen, verlos ook hen van het kwade.

Fijne feestdagen en een goed begin van het verkiezingsjaar.