Wellicht geïnspireerd door Rob Wijnberg in de Groene Amsterdammer, legt gevangenispsychiater/conservatief opiniekopstuk Theodore Dalrymple uit dat ‘verontwaardiging een van de meest bevredigende emoties is, en tevens een die automatisch zin geeft aan het leven. Dalrymple las onlangs in een Franse krant een lang pleidooi van een gearriveerd filosoof voor de afschaffing van gevangenissen. Wie Dalrymple een beetje kent, begrijpt dat weinig hem perfecter zou ergeren. En wie dat niet interesseert: lees anders alleen de start van het stuk voor de
beste openingszinvan een essay die ik ooit las.